แผนผังตัวอย่างการจัดการความรู้

http://learners.in.th/file/on_comsci/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%873.jpeg

   

 

    ที่มาของข้อมูล

http://www.goodpracticemodel.com/doc_005.php 

http://ubonratchathani.doae.go.th/km/picture/tendency.ppt#274,5,ภาพนิ่ง 5

http://www.correct.go.th/HRD/lo-km/book.htm

 http://km.moi.go.th/images/stories/km50/pdf2.pdf