ขั้นตอนการตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตรทำได้ผ่านช่องทางไหนบ้างในปี 2024

ตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตร 2023 รับเงินได้ที่ไหนบ้าง

โครงการเงินอุดหนุนบุตรเป็นอีกหนึ่งสวัสดิการที่รัฐบาลมอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( พม ) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการในการมอบเงินสวัสดิการที่เรียกว่าเงินอุดหนุนบุตรให้กับครอบครัวที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีโดยจะได้รับเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดจำนวน 600 บาทนานไปจนถึง 6 ปี ซึ่งผู้ปกครองที่มีบุตรแรกเกิดสามารถตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตรและลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนได้เลยทันที ซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าการตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตรในปี 2567 ผู้ที่ลงทะเบียนอุดหนุนบุตรสามารถที่จะตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตรและรับเงินจากช่องทางไหนได้บ้าง ซึ่งจากข้อมูลที่ทางรัฐบาลประกาศผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ผู้ปกครองที่คลอดบุตรใหม่สามารถที่จะตรวจ

สอบสถานะการรับเงินอุดหนุนในการคลอดบุตรและรับเงินได้จาก 2 หน่วยงานคือสำนักงานประกันสังคมจำนวน 800 บาทต่อเดือนและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 600 บาทต่อเดือนซึ่งสามารถตรวจสอบและเช็คสิทธิ์การรับเงินอุดหนุนที่เว็บไซต์ของสองหน่วยงานได้เลย

ตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตรคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์มีอะไรบ้าง

การตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตรเพื่อเช็คสิทธิ์ผู้ที่สามารถได้รับเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดสามารถตรวจสอบได้โดยการลงทะเบียนผ่านระบบตรวจ

สอบสถานะสิทธิได้ที่เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่เราอาศัยอยู่ ซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์จากการตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตรและสามารถรับเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดได้จะต้องเป็นเด็กแรกเกิดถึง 6 ปีและอาศัยอยู่กับผู้ปกครองโดยที่ผู้ปกครองจะต้องมีสัญชาติไทย และเป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้อุปการะ ผู้ปกครองจะต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีโดยจะผู้ประกันตนตามมาตรา 33,39 และ40 ก็ได้ และจะต้องมีการยื่นเอกสารเพื่อขอตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตรตามสิทธิ์ที่กำหนด

ตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตรใช้เอกสารอะไรบ้าง

การตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตรเอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนขอรับเงินหลังจากมีการเช็คเงินอุดหนุนบุตรแล้ว ผู้ปกครองจะต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน สูติบัตรเด็กแรกเกิด สมุดบัญชีเงินฝากเพื่อใช้รับเงินอุดหนุนบุตร สมุดบัญชีสุขภาพแม่และเด็กพร้อมแนบสำเนาแบบคำร้องเพื่อขอรับสวัสดิการเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด ซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าหลังจากที่ยื่นเอกสารแล้วเงินบุตรเข้าวันไหน จากข้อมูลการตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตรผู้ที่ยื่นเรื่องตรวจเงินอุดหนุนบุตรสามารถรับเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดได้เลยทันทีหลังจากที่มีการยื่นเรื่องและได้ผ่านการอนุมัติการตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตรเรียบร้อยแล้ว ส่วนในกรณีที่รับเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดมาสักระยะหนึ่งแล้วพบว่าเงินอุดหนุนบุตรไม่เข้าอาจจะเนื่องมาจากเด็กที่อยู่ในอุปการะอายุเกิน 6 ปีไปแล้วซึ่งจะไม่สามารถที่จะรับเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดได้

Scroll to Top