ผมชอบนำภาพรถเต่ามาใช้เป็นตัวอย่างในการสอนวาดภาพด้วย Macro Media Flash

ภาพนั้นก็คือภาพนี้

 รูปรถเต่า

แหลงที่มาของภาพ เว็บนี้