ลักษณะหญิงมีมงคล*-*

ลักษณะของหญิงที่มีมงคล 

1.
หน้าใส  แก้มอิ่ม  สงบเสงี่ยม  มารยาทเรียบร้อย 

2.
เดินแขนอ่อนไกวพองาม  เดินรอยซ่นไม่ลึก 

3.
เสียงอ่อนหวาน  แขนและนิ้วสวย  ผิวขาวหรือมีน้ำมีนวล  หน้าอ่อนกว่าวัย  ผมดกดำเงางาม  ฟันสวยเป็นระเบียบแวววาว  คิ้วตาจมูกคางริมฝีปากรับกันดี 

4.
ทรวงอกเต่งตึง  นุ่งห่มเรียบร้อย  ตาสวยซื่อ  มีกลิ่นกายหอมรุ่น 

5.
เจรจาไพเราะ  รู้จักทอดจังหวะ  กริยาแฉ่มช้อย 

6.
ใจเมตตาอารี  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  มีเมตตากรุณา

บอกได้เลยว่าหญิงมงคลนี้ถ้าหญิงใดมีครบทั้งหมด (มีครบแบบไม่เข้าข้างตัวเองนะ)  เป็นคนที่มีบุญวาสนาสูงทีเดียว  เกิดมาพร้อมด้วยบุญและบารมี  อยู่แห่งหนใดไม่ตกทุกข์ได้ยาก  เกิดมามีแต่ความสุข  จะเกิดมาจน  หรือรวย ก็ไม่เคยทุกข์ มีแต่คนช่วยเหลือ และมักจะประสบแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตเสมอ