สวัสดีจ้ะนักศึกษาสัมมนาสัตวศาสตร์ทุกคน

เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักเพื่อนๆ และได้วิเคราะห์ตนเอง รวมทั้งเป็นการฝึกเขียนในเบื้องต้น จึงขอให้ทุกเขียนแนะนำตนเองในการตอบคำถามดังนี้...

คุณคือใคร

มาจากที่ไหน

ประสบการณ์การทำงาน

สิ่งที่ภาคภูมิใจ

สิ่งที่ชอบ

สิ่งที่ไม่ชอบ

เป้าหมายในการศึกษาขณะนี้

เป้าหมายในชีวิต  

ตัวเองในอนาคต

อื่นๆที่อยากจะเขียน 

 

จะรออ่านนะค่ะ.....