ตอนนี้มีปัญหามากๆเลยคะ ไม่ทราบจะไปปรึกษาใครดีเลยเข้ามาที่ learners.in.th คือตอนนี้ดิฉันกำลังเรียนเกี่ยวกับเรื่อง Five Forces Model อาจารย์ให้เลือกบริษัทที่เราสนใจมา 1 บริษัท ซึ่งดิฉันได้เลือกบริษัทเสริมสุขจำกัด(มหาชน)จำกัด และให้เราวิเคราะห์เกี่ยวกับองค์ประกอบของทฤษฎี Five Forces Model ของบริษัท เสริมสุขจำกัด(มหาชน)จำกัด ซึ่งดิฉันไม่ทราบข้อมูลของบริษัทเสริมสุขฯ เลย จึงขอความกรุณาท่านที่ทราบข้อมูลช่วยติดต่อกลับมาหาดิฉันด้วยนะคะ

[email protected]