1) การจำลองอาชีพมีประโยชน์อย่างไร

ตอบ 1. ได้เรียนรู้ ได้เห็น และได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองถนัดและสนใจ

2. เป็นการปูพื้นฐานไปสู่การประกอบอาชีพจริงในอนาคต


2) บริษัทจำลอง (Mini Company) มีวิธีดำเนินการอย่างไร

ตอบ 1.ฝ่ายกิจการนักเรียนเสนอขออนุมัติผู้อำนวยการโรงเรียนดำเนินโครงการบริษัทจำลอง

2.จัดประชุมครูและผู้เกี่ยวข้อง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทจำลอง

3.นักเรียนรวมกลุ่มจัดทำโครงการบริษัทจำลอง โดยมีครูที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 คน

4.ตั้งคณะกรรมการ

5.จัดหาสถานที่และเตรียมวัสดุอุปกรณ์

6.ประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการฝ่ายต่างๆ

7.คณะกรรมการดำเนินการตามแผน

8.คณะกรรมการประชุมสรุปผล

9.กรรมการฝ่ายประเมินผลสรุปผลการประเมินแล้วนำเสนอต่อครูที่ปรึกษา


3) ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาต่อไปนี้แล้ววิเคราะห์ว่านายใจดีมีคุณธรรมและจริยธรรมเรื่องใดบ้าง

"นายใจดีเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวหน้าโรงงานทำขนมปัง เขาขายราคาชามละ 10 บาท มานานหลายปีไม่ยอมขึ้นราคา โดยอ้างว่าคนแถวนี้ยากจน นายใจดีลดต้นทุนด้วยการปลูกผัก เพาะถั่วงอกเอง และไม่ใส่ผงชูรส น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวจะใช้ซี่โครงไก่ต้ม กระดูกซี่โครงไก่ที่เหลือทุกวันจะนำกลับไปเลี้ยงสุนักเร่ร่อนหน้าบ้านที่กำลังตกลูก ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ที่ใส่ในก๋วยเตี๋ยวเป็นผักที่เขาปลูกไว้รอบบ้าน ไม่ฉีดยา ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี แต่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไก่ที่เลี้ยงไว้ ก๋วยเตี๋ยวนายใจดีเปิดขายเวลา 6 โมงเช้าถึงบ่าย 3 โมงทุกวัน วันไหนหยุดขายก็จะติดป้ายบอกล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ใครไม่มีเงินก็รับประทานก๋วยเตี๋ยวก่อนได้ ส่วนเงินนำมาจ่ายทีหลัง"

ตอบ 1. เอาใจเขามาใส่ใจเรา เข้าใจหัวอกของผู้อื่น

2. ประกอบอาชีพสุจริต

3. ไม่หลอกลวงผู้บริโภค

4. ทำอาหารถูกสุขลักษณะ

5. รักษาความสะอาด

6. มีความพอเพียง พึ่งตนเอง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ จริยธรรม