ตอนที่ 1 : ร่วมกันคิด / คิดร่วมกัน 

การประดิษฐ์ของใช้ของประดับตกแต่งในบ้านจากวัสดุที่มีคุณภาพ     

ร่วมกันคิด  ข้อ 1.1  "การประดิษฐ์กระเป๋าผ้าอเนกประสงค์ต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง  และมีขั้นตอนการทำอย่างไร ?"  ควรมีภาพประกอบด้วย

ทำกระเป๋าสะพาย จากกระโปรงสั้น สีสวย

อุปกรณ์

 • กระโปรงสีสวย
 • กรรไกร
 • เข็ม,ด้าย
 • จักรเย็บผ้า
 • ซิป หรือ กระดุม

วิธีทำ

 1. นำกระโปรงสั้น แบบบานตรงปลาย มาตัวปลายกระโปรงออก (สำหรับทำสายสะพาย)
 2. เย็บส่วนที่ตัดออกให้เป็นสายกระเป๋า
 3. เย็บปลายกระโปรงที่ตัดออก เข้าด้วยกัน สำหรับเป็นก้นกระเป๋า
 4. ด้านบนติดซิปลงไป รูด เปิด-ปิด ได้ ถ้าขี้เกียจทำก็ไม่ต้องเย็บก็ได้ค่ะ (แต่ของที่อยู่ด้านใน อาจจะร่วงง่ายนะ) ถ้าเย็บซิปยาก ติดกระดุมแบบง่ายๆได้ค่ะ

ที่มา : http://p-dit.com/2012/07/19/1444/

การประดิษฐ์ของประดับตกแตกแต่งจากวัสดุทดแทนที่เป็นเอกลักษณ์ไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ร่วมกันคิด ข้อ 1.2  "นักเรียนจะประดิษฐ์ของประดับตกแต่งจโดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นอะไรได้บ้าง  และมีขั้นตอนการทำอย่างไร ?" ควรมีภาพประกอบด้วย

สานตะกร้า จากกระดาษหนังสือพิมพ์อุปกรณ์

 • กระดาษนิตยสาร
 • กาว
 • กรรไกร
 • เข็มร้อยมาลัย

วิธีทำ

 1. นำกระดาษนิตยสาร มาตัดออกเป็นสองแผ่น ตามแนวยาว
 2. นำไปม้วนให้เป็นท่อเล็กๆ ด้วยเข็มร้อยมาลัย ติดกาวให้เรียบร้อย (ทำหลายๆชิ้น)
 3. ตัดกระดาษปก สำหรับทำก้นตะกร้า 2 แผ่น
 4. แผ่นแรก วางด้านล่าง จากนั้นนำกระดาษที่ม้วนเสร็จแล้ว มาวางด้านบน ให้เป็นแฉก 9 แฉก
 5. ติดกาวให้เรียบร้อย นำกระดาษกลมอีกแผ่น วางซ้อนทับด้านบน ติดกาวให้แน่น
 6. นำกระดาษที่ม้วนจากข้อ 2 มาสาน ขึ้นไปเป็นตะกร้า สานแบบสลับ บน ล่าง บน ล่าง สลับกันไปเรื่อยๆ เมื่อกระดาษม้วนแผ่นแรกหมด นำแผ่นที่ 2 มาเชื่อมต่อ ด้วยการสอดเข้าไปด้านใน จากนั้นก็สานต่อ สลับ บน ล่าง บน ล่าง… ไปจนได้ตะกร้า ความสูงตามต้องการ
 7. จากนั้นตัดกระดาษแกน ติดกาว หนีบด้วยไม้หนีบผ้า ให้เรียบร้อย (สำหรับด้านที่พับเข้าด้านใน)
 8. ตัดกระดาษแกนที่เหลือ ที่พับออกด้านนอก โดยการสอดเข้าไปในตะกร้า
 9. นำไปใส่ของใช้กระจุกกระจิก ตามต้องการ

อาจเพิ่มสีสัน ด้วยการพ่นสี ทำได้ ตามต้องการค่ะ

ที่มา : http://p-dit.com/2013/07/30/2944/


การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ที่เน้นเอกลักษณ์ไทยเพื่อการส่งออก    

 ร่วมกันคิด  ข้อ 1.3  "ให้นักเรียนหาเกียวกับบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ "  ควรมีภาพประกอบด้วย

ประเภทของบรรจุภัณฑ์ 

ประเภทของบรรจุภัณฑ์สามารถแบ่งได้หลายวิธีตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้
1. แบ่งตามวิธีการบรรจุและวิธีการขนถ่าย
2. แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้
3. แบ่งตามความคงรูป
4. แบ่งตามวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ 

1. ประเภทบรรจุภัณฑ์แบ่งตามวิธีบรรจุและวิธีการขนถ่าย สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท

1.1 บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย (Individual Package) คือ บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอยู่กับผลิตภัณฑ์ชั้นแรก เป็นสิ่งที่บรรจุผลิตภัณฑ์เอาไว้เฉพาะหน่วย โดยมีวัตถุประสงค์ขั้นแรกคือ เพิ่มคุณค่าในเชิงพาณิชย์ (To Increase Commercial Value) เช่น การกำหนดให้มีลักษณะพิเศษเฉพาะหรือทำให้มีรูปร่างที่เหมาะแก่การจับถือ และอำนวยความสะดวกต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ภายใน พร้อมทั้งทำหน้าที่ให้ความปกป้องแก่ผลิตภัณฑ์โดยตรงอีกด้วย

1.2. บรรจุภัณฑ์ชั้นใน (Inner Package) คือ บรรจุภัณฑ์ที่อยู่ถัดออกมาเป็นชั้นที่สอง มีหน้าที่รวบรวมบรรจุภัณฑ์ขั้นแรกเข้าไว้ด้วยกันเป็นชุด ในการจำหน่ายรวมตั้งแต่ 2 – 24 ชิ้นขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ขั้นแรก คือ การป้องกันรักษาผลิตภัณฑ์จากน้ำ ความชื้น ความร้อน แสง แรงกระทบกระเทือน และอกนวยความสะดวกแก่การขายปลีกย่อย เป็นต้น ตัวอย่างของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ ได้แก่ กล่องกระดาษแข็งที่บรรจุเครื่องดื่มจำนวน ฝ 1 โหล , สบู่ 1 โหล เป็นต้น

1.3. บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกสุด (Out Package) คือ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นหน่วยรวมขนาดใหญ่ที่ใช้ในการขนส่ง โดยปกติแล้วผู้ซื้อจะไม่ได้เห็นบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้มากนัก เนื่องจากทำหน้าที่ป้องกันผลิตภัณฑ์ในระหว่างการขนส่งเท่านั้น ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ ได้แก่ หีบ ไม้ ลัง กล่องกระดาษขนาดใหญ่ที่บรรจุสินค้าไว้ภายใน ภายนอกจะบอกเพียงข้อมูลที่จำเป็นต่อการขนส่งเท่านั้น เช่น รหัสสินค้า (Code) เลขที่ (Number) ตราสินค้า สถานที่ส่ง เป็นต้น 


2. การแบ่งประเภทบรรจุภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ของการใช้

บรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีก (Consumer Package) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผู้บริโภคซื้อไปใช้ไป อาจมีชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ได้ ซึ่งอาจเป็น Primary Package หรือ Secondary Package ก็ได้

บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Shopping หรือ Transportation Package) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้รองรับหรือห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ขั้นทุติยภูมิ ทำหน้าที่รวบรวมเอาบรรจุภัณฑ์ขายปลีกเข้าด้วยกัน ให้เป็นหน่วยใหญ่ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการเก็บรักษา และการขนส่ง เช่น กล่องกระดาษลูกฟูกที่ใช้บรรจุยาสีฟัน กล่องละ 3 โหล 


3. การแบ่งบรรจุภัณฑ์ตามความคงรูป


3.1. บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงแข็งตัว (Rigid Forms) ได้แก่ เครื่องแก้ว (Glass Ware) เซรามิคส์ (Ceramic) พลาสติกจำพวก Thermosetting ขวดพลาสติก ส่วนมากเป็นพลาสติกฉีด เครื่องปั้นดินเผา ไม้ และโลหะ มีคุณสมบัติแข็งแกร่งทนทานเอื้ออำนวยต่อการใช้งาน และป้องกันผลิตภัณฑ์จากสภาพแวดล้อมภายนอกได้ดี

3.2. บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงกึ่งแข็งตัว (Semirigid Forms) ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกอ่อน กระดาษแข็งและอลูมิเนียมบาง คุณสมบัติทั้งด้านราคา น้ำหนักและการป้องกันผลิตภัณฑ์จะอยู่ในระดับปานกลาง

3.3. บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงยืดหยุ่น (Flexible Forms) ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุอ่อนตัว มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ได้รับความนิยมสูงมากเนื่องจากมีราคาถูก ( หากใช้ในปริมาณมากและระยะเวลานาน ) น้ำหนักน้อย มีรูปแบบและโครงสร้างมากมาย

4. แบ่งตามวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้

การจัดแบ่งและเรียกชื่อบรรจุภัณฑ์ในทรรศนะของผู้ออกแบบ ผู้ผลิต หรือนักการตลาด จะแตกต่างกันออกไป บรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทก็ตั้งอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์หลักใหญ่ (Objective Of Package) ที่คล้ายกันคือ เพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์ (To Protect Products) เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (To Distribute Products) เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ (To Promote Products)

ที่มา : http://www.mew6.com/composer/package/package_7.php