ความรู้สึกที่กระผมได้มีต่อวิชาคณิตศาสตร์

ก่อนอื่นกระผมขอบอกความรู้สึกที่กระผมมีต่อวิชาคณิตศาสตร์ วิชานี้เป็นวิชาที่ยาก วิชาหนึ่งที่ผมได้เรียนแล้วผมคิดว่ามันยากแต่วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ผมชอบและวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สอนให้ผมสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ วิชานี้เป็นวิชาที่สอนให้คนเราคิดหลายๆด้านและสอนให้คนเราคิดแบบมีหลักการและเหตุผล และวิชานี้ทำให้คนเราได้มีความคิดที่เป็นความคิดของตนเองมากที่สุดและทุกครั้งที่เราได้หาคำตอบในวิธีต่างๆของแต่ละคนที่แตกต่างกันหลายๆแบบแต่ ที่ในที่สุดคำตอบก็จะออกเหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น ๓+๒ = ๕ และในการหาคำตอบของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปบ้างคนอาจจะเอา ตัวเลข ๓ มากบวกกับ ๒ จะได้คำตอบ ก็คือ ๕ และบ้างคนก็อาจจะเอาตัวเลข ๒ นำมาตั้งข้างหน้าบวกกับ ๓ และคำตอบจะได้ก็คือ ๕ เหมือนกัน และด้วยเหตุนี้จึงทำให้วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่กระผมชอบและเวลาเรียนแล้วจะมีความสุข แล้วความสนุกในการเรียน

แต่ในเวลาเรียนแล้วมีความสนุกและสอนให้เราได้มีความคิดแบบใหม่ๆแต่ในความสนุกและความสุขนั้นก็จะต้องมีปัญหาตามมานั้นก็คือ เวลาเรียนแล้วเข้าใจ แต่ในเวลาที่อาจารย์สอบ ปัญหาจะเกิดขึ้นมาทันที นั้นก็คือ ลืมหลักการและขั้นตอนที่จะทำจึงทำให้เราจะทำข้อสอบนั้น ยาก กว่าที่เราทำในห้องเรียน และนี้คือส่วนหนึ่งของความรู้สึกที่กระผมได้มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ยากแต่สนุก สนุกเพราะชอบ ที่ชอบเพราะอยากศึกษาและจะเป็นคนที่มีหลักการและเหตุผล 

วิชาคณิตศาสตร์ถือว่าเป็นวิชาทีสำคํญมากในการที่จะคึกษาของวิชาคอมพิวเตอร์เพระาคอมพิวเตอร์จะมีระบบการทำงานเป็นเลขฐานข้อมูลทุกๆการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์จะรู้จักแค่เลขฐานสองเท่านั้น และจะใช้ตัวเลขในการสั้งการทุกๆการกระทำที่ของระบบ ด้วยเหตุนี้วิชาคณิตศาสตร์จึงเป็นพืนฐานที่สำคัญในการที่จะเรียนรู้ของระบบคอมพิวเตอร์ถ้าหากว่าวิชาคณิตศาสตร์ยังมีฐานการเรียนรู้ที่ยังไม่มั่งคงเราและจะเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ได้ยาก แต่ถ้าเรามีฐานการศึกษาของวิชาคณิตศาสตร์ที่มั่งคงการเรียนรู้ของระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ก็จะง่ายสำหรับเรา