คำว่า ขนมไทย เป็นชื่อของขนม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทย ซึ่งมีการทำมานานตั้งแต่สมัยโบารณ และยังขึ้นชื่อเรื่องความอร่อย และความสวยงาม