ให้นักเรียนหาคำตอบจากเนื้อหาประกอบการเรียน / สืบค้นข้อมูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ( ระบุแหล่งที่มา )

1)  ส่วนใดของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่คล้ายสมองของมนุษย์ ?

- แรม ( random access memory: RAM) เป็นหน่วยความจำหลัก ที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบัน หน่วยความจำชนิดนี้ อนุญาตให้เขียนและอ่านข้อมูลได้ในตำแหน่งต่างๆ อย่างอิสระ และรวดเร็วพอสมควร ซึ่งต่างจากสื่อเก็บข้อมูลชนิดอื่นๆ อย่างเทป หรือดิสก์ ที่มีข้อจำกัดในการอ่านและเขียนข้อมูล ที่ต้องทำตามลำดับก่อนหลังตามที่จัดเก็บไว้ในสื่อ หรือมีข้อกำจัดแบบรอม ที่อนุญาตให้อ่านเพียงอย่างเดียว

แหล่งที่มา :http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1

2)  อุปกรณ์ใดที่ทำหน้าที่เป็นทั้งอุปกรณ์รับเข้าและอุปกรณ์ส่งออก ?

-จอสัมผัส 

3)  เมนบอร์ดมีความสำคัญต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์อย่างไร ?

- ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น โปรเซสเซอร์, หน่วยความจำ, ฮาร์ดดิสก์, ออปติคัลไดรฟ์ และเอ็กซ์แพนชั่นการ์ด จำเป็นต้องติดตั้งลงบน เมนบอร์ด เมนบอร์ดนั้นมีความสำคัญมากเกี่ยวกับเสถียรภาพของระบบ และยังมีผลกระทบกับข้อมูลจำเพาะขององค์ประกอบที่สามารถใช้ได้ และสมรรถนะของระบบด้วย 

4)  สิ่งใดมีความสำคัญในการรับส่งข้อมูลไปยังหน่วยต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ ?

- ฮาร์ดแวร์  :  อุปกรณ์ต่างๆ   ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้   (รูปธรรม) เช่น จอภาพ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น   ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ตามลักษณะการทำงาน ได้ 4 หน่วย คือ หน่วยรับข้อมูล   (Input Unit) หน่วยประมวลผลกลาง (Central   Processing Unit : CPU) หน่วยแสดงผล (Output Unit) หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง   (Secondary   Storage) โดยอุปกรณ์แต่ละหน่วยมีหน้าที่การทำงานแตกต่างกัน

แหล่งที่มา : http://www.pbps.ac.th/e_learning/combasic/hardware.html

5)  นักเรียนจะนำความรู้เกี่ยวกับบัสไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใดบ้าง ?

- ใช้ในการส่งข้อมูล เนื่องจาก BUS มีหน้าที่ในการขนส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซึ่งก็คือสัญญาณไฟฟ้าในระบบคอมพิวเตอร์ 

6)  กิจการโรงแรมควรเลือกใช้คอมพิวเตอร์ประเภทใด ?

- มินิคอมพิวเตอร์ (Mini Computer)

7)  ถ้านักเรียนจะเลือกซื้อคอมพิวเตอร์มาใช้งานที่บ้าน  จะเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ประเภทใด ?

- ไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computer)เพราะมีประสิทธิภาพสูง ขนาดกะทัดรัด ราคาไม่แพง เหมาะสำหรับส่วนบุคคล 

8)  ฮาร์ดดิสก์  และ  CPU  มีคุณลักษณะสำคัญอย่างไร ?

-Hard Disk คือ อุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลได้มาก สามารถเก็บได้อย่างถาวรโดยไม่จำเป็นต้องมีไฟฟ้ามาหล่อเลี้ยงตลอดเวลา เมื่อปิดเครื่องข้อมูลก็จะไม่สูญหาย ดังนั้น Hard Disk จึงถูกจัดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บระบบปฏิบัติการ โปรแกรม และข้อมูลต่าง ๆ 
-ซีพียู (CPU) คือ อุปกรณ์ตัวหนึ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นในการทำงานของคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นหัวใจของคอมพิวเตอร์เลยก็ได้ ซีพียู เป็นตัวควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงที่ต่อร่วมกับคอมพิวเตอร์ โดย จะเป็นตัวกำหนดความสำคัญของอุปกรณ์ว่าตัวใดมีความสำคัญมากกว่า
http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/tech03/18/harddisk... 

9)  อุปกรณ์ต่อพ่วงแตกต่างจากอุปกรณ์ในหน่วยประมวลผลกลางอย่างไร ?

- หน่วยประมวลผลเปรียบเสมือนเป็นสมองของคอมพิวเตอร์ ในการทำหน้าที่ตัดสินใจหรือคำนวณ จากคำสั่งที่ได้รับมา
ส่วนอุปกรณ์พ่วง... จะเป็นแบบแสดงผล(เครื่องพิมพ์)...เป็นหน่วยรับข้อมูล(เครื่องสแกนเนอร์)...แปลงข้อมูลข่าวสารดิจิตอลให้อยู่ในรูป
ของอนาล๊อก(โมเด็ม)...สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้... 

10)  อุปกรณ์ต่อพ่วงของคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นมีอะไรบ้าง  และนักเรียนจะใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงนั้นให้เกิดประโยชน์อย่างไร ?

-เครื่องพิมพ์ : ถ้าเรามีเครื่องพิมพ์อยู่กับบ้านเมื่อเราต้องการพิมพ์งาน ก็จะเป็นไปตามความต้องการของเรา ไม่ต้องเสียค่าบริการ
-เครื่องสแกนเนอร์ : เอาไว้สแกนข้อมูลที่สำคัญ หรือรูปภาพ เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เปรียบเสมือนเป็นที่เก็บสำรองอีกที่
-โมเด็ม : เอาไว้ท่องโลกอินเทอร์เน็ต และหาข้อมูลที่อยากรู้ 

แหล่งที่มา :

http://www.thaigoodview.com/node/126857