ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย ที่เราพบเห็นกันบ่อยๆ คงเป็นเรื่อง การละเมิดสิทธิของเด็ก

    เด็กทั่วไปย่อมวิ่งเล่น เล่นเกมส์ ทำกิจกรรมสนุกสนานกับครอบครัวหรือเพื่อน แต่ในสังคมไทยเด็กบางกลุ่มไม่ได้มีความสุขเช่นนั้น เพราะ เด็กเหล่านั้นถูกละเมิดและริดรอนสิทธิ ปัญหาตัวอย่างเช่น เด็กขอทานตามสะพานลอย เนื่องจากถูกบังคับให้กระทำ ถ้าไม่กระทำหรือกระทำแล้วไม่ได้เงินก็จะถูกทำร้ายร่างกายอย่างหนัก ทำให้เด็กๆหวาดกลัวจึงต้องเร่ขอทาน เด็กขอทานเหล่านั้นขาดอิสระและสิทธิต่างๆที่เค้าควรจะได้รับ ไม่ได้เรียนหนังสือ ไม่ได้วิ่งเล่นแบบเพื่อนๆ เด็กขอทานต้องทนต่อการถูกละเมิดสิทธิอีกนานเท่าไร ดังนั้นรัฐและทุกหน่วยงานจึงควรเอาจริง ให้ความสนใจกับปัญหาเหล่านี้ ให้ความคุ้มครองแก่เด็ก เผชิญหน้ากับปัญหา และส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และครอบครัวคือฝ่ายที่สำคัญที่สุด เด็กควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวอย่างเหมาะสมด้วย