แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ

วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นป.๔


ซึ่งกระผมได้ปรับปรุงแก้ไข เสร็จสมบูรณ์แล้ว เพื่อน ๆ สามารถเข้ามาเยี่ยมชมแผนการจัดการเรียนรู้ของกระผมได้

โดยคลิ๊กที่นี่ ครับ ^_____________^

ขอบคุณครับ

 

ปล. หากเพื่อน ๆ มีความคิดเห็นประการใด ก็สามารถติ ชมได้นะครับ กระผมพร้อมน้อมรับคำติ ชมทุกประการเพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนาการจัดทำแผนการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น

ขอบคุณครับ