ที่มา:http://img.kapook.com/image/health/170809_1.jpg

  อาหาร หมายถึงสสารใด ๆซึ่งบริโภคเพื่อเสริมโภชนาการให้แก่ร่างกาย อาหารมักมาจากพืชหรือสัตว์ และมีสารอาหารสำคัญ อาทิ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน วิตามินหรือแร่ธาตุ สิ่งมีชีวิตย่อยและดูดซึมสสารที่เป็นอาหารเข้าสู่เซลล์เพื่อนำไปสร้างพลังงาน คงชีวิต และ/หรือ กระตุ้นการเจริญเติบโต

ที่มา:http://www.bangkokhealth.com/cimages/dietetics_health02.jpg

  โภชนาการ หมายถึง วิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงของอาหารที่เข้าไปในร่างกาย การพัฒนาของร่างกายจาก

การได้รับสารอาหารรวมทั้งการปรุงแต่งอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการ

ตามสภาพและวัย

 

การรับประทานอาหารของฉัน

ฉันเปนคนที่ชอบทานอาหารแบบง่ายๆ เร็วๆ ประเภทอาหารจานด่วน เพราะชีวิตในวัยเรียนเป็นช่วงที่เร่งรีบจึงไม่ค่อยใส่ใจกับคุณค่าทางอาหารที่ได้รับในแต่ละวัน หรือบางครั้งอาจรับประทานอาหารที่มีประโยชน์บ้าง เช่น นม ผลไม้ แต่ก็ไม่บ่อยมากนัก

แนวทางการพัฒนาการกินของฉัน

ฉันต้องบริหารเวลาในการรับประทานอาหารของฉัน ซึ่งเริ่มจากอาหารเช้า เพราะเป็นมื้อที่สำคัญที่สุด จึงควรใส่ใจกับอาหารมื้อนี้เป็นพิเศษ ควรบริโภคอาหารที่ให้พลังงาน ส่วนในมื้อกลางวันควรจะเป็นอาหารที่มีสารอาหารที่ช่วยบำรุงสมอง เนื่องจากเรายังต้องใช้สมองอย่างมากในการเรียนในช่วงบ่าย ส่วนมื้อเย็นเป็นมื้อที่เบาที่สุด ควรเลือกรับประทานอาหารจำพวกผักและผลไม้ หรือนม ควรลดอาหารพวกแป้งในมื้อนี้ เพราะเราใช้พลังงานน้อยกว่าในช่วงกลางวัน