เกาะยาว

 

                                         

 

         เกาะยาวมีฐานะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพังงา เหมาะแก่การเป็นที่พักผ่อนแก่ผู้ที่ชอบความสงบ ร่มเย็น และยังเป็นเกาะที่สามารถเดินทางออกไปท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะแก่งต่างๆ ได้รอบด้าน เช่น เกาะไข่ของภูเก็ต เกาะห้อง จ.กระบี่ เป็นต้น

   

                                             

การเดินทาง

- ไปเกาะยาวใหญ่ สามารถเดินทางจากตัวเมืองภูเก็ตโดยรถโดยสารประจำทางเดินทางออกจาก ตลาดสดเทศบาลเมืองภูเก็ต โดยรถโดยสารสายภูเก็ต-อ่าวปอและป่าคลอก เวลาออกตั้งแต่ 8.30น-11.00น ค่าโดยสารคนละ 20 บาทใช้เวลาประมาณ 20 นาที ส่วนค่าเรือคนละ 30 บาท ใช้เวลานั่งเรือ 30 นาที
- ไปเกาะยาวน้อย สามารถเดินทางจากตัวเมืองพังงามาลงเรื่อที่ท่าด่านศุลกากรทางไปอ่าวพังงา ค่าโดยสาร ประมาณ 10 บาท เดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง ค่าโดยสารเรือคนละ 80 บาท และมีเรือเพียงเที่ยวเดียวออกเวลา 13.00 น
  หรือ สามารถเดินทางจากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่มาลงที่ท่าเรือบ้านแหลมสัก นั่งเรือ 30นาที ก็ถึงเกาะยาวน้อย