ประสบการณ์การเรียนรู้

สิ่งที่เรียน : การปลูกดอกทานตะวัน

     สมัยก่อนข้าพเจ้าเคยปลูกต้นกระบองเพชรแล้วตาย ทั้งๆที่เป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายที่สุด ข้าพเจ้าจึงพยายามเรียนรู้วิธีการปลูกต้นไม้ หลังจากนั้นข้าพเจ้าจึงปลูกดอกไม้ที่ข้าพเจ้าชอบมาก นั่นคือดอกทานตะวัน ได้สำเร็จ

ดอกทานตะวัน

ทานตะวัน เป็นพืชปีเดียว (Annual plant) อยู่ในแฟมิลี่ Asteraceae มีฐานรองกลุ่มดอก (Inflorescence) ขนาดใหญ่ ลำต้นโตได้สูงถึง 3 เมตร ฐานรองกลีบดอกอาจกว้างได้ถึง 30 เซนติเมตร ชื่อ"ทานตะวัน"ถูกใช้อ้างอิงถึงพืชทั้งหมดในจีนัส Helianthus ด้วยเช่นกัน

ทานตะวัน เป็นพืชท้องถิ่นของอเมริกากลาง มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีการปลูกดอกทานตะวันในประเทศเม็กซิโกตั้งแต่ประมาณ 2600 ปีก่อนคริสตกาล

  

วิธีการเรียน

ข้าพเจ้าสอบถามวิธีการปลูกต้นไม้จากพ่อซึ่งชอบปลูกต้นไม้

ข้าพเจ้าจึงได้วิธีการปลูกต้นไม้คร่าวๆ ดังนี้

1. นำกระถางมาใส่ดินร่วนประมาณ 3/4 ของกระถาง

2. นำเมล็ดฝังลงไปไม่ลึกมากประมาณครึ่งเซนติเมตร แล้วใช้ดินกลบเมล็ด เพื่อไม่ให้มีนกมาจิกกินเมล็ดที่ฝังลงไป

3. รดน้ำให้ชุ่ม โดยไม่ให้น้ำขังมากเกินไป

4. รดน้ำวันละครั้ง

นอกจากนั้นข้าพเจ้ายังสืบค้นวิธีการปลูกดอกทานตะวันจากอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติมอีกด้วย ตัวอย่างเว็บที่มีวิธีปลูกดอกทานตะวัน

http://www.thaismefranchise.com/?p=3557

http://www.puibuatip.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538732796&Ntype=18

http://www.afmgroup.com/afmgroup/retail/retail_detail.php?lang=th&rid=0HLS017P9

 

ผลจากการเรียน

ข้าพเจ้าสามารถปลูกดอกทานตะวันได้สำเร็จ

 

ข้อคิดที่ได้จากประสบการณ์

1. เมื่อเราตั้งใจทำอะไรแล้ว ย่อมเกิดผลสำเร็จ

2. การปลูกต้นไม้เป็นการช่วยเสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี

3. การปลูกต้นไม้เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

4. การปลูกต้นไม้เป็นการฝึกความรับผิดชอบ และความใส่ใจ

 

ภาคผนวก

วิธีการปลูกดอกทานตะวัน


 

ลิงค์อ้างอิง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99

http://www.thaismefranchise.com/?p=3557

http://www.puibuatip.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538732796&Ntype=18

http://www.afmgroup.com/afmgroup/retail/retail_detail.php?lang=th&rid=0HLS017P9