เป้าหมายการเรียนรู้ที่ต้องการบรรลุในอีก 6 เดือนข้างหน้า :

เป้าหมายทั่วไป คือ ต้องการที่จะสามารถพูดและฟังภาษาเกาหลีได้อย่างเข้าใจในระดับเบื้องต้น สามารถสื่อสารกับคนเกาหลีได้

เป้าหมายเฉพาะ คือ สามารถพูดทักทาย ถามไถ่สารทุกสุขดิบ รวมไปถึงชีวิตประจำวัน เช่น การบอกลักษณะสิ่งของ ตำแหน่งสิ่งของ การถามราคาสินค้า การถามเวลา และการบอกการกระทำ เป็นต้น

ความสำคัญของเป้าหมาย คือ เป็นทักษะที่ควรมีไว้ไม่ว่าจะเรียนสาขาไหนหรือคณะอะไร แต่ภาษาคือสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรจะมีไว้ติดตัว ถือเป็นกำไรของชีวิต เพราะในอนาคตคนก็มีมากขึ้น แน่นอนว่าชาวต่างชาติก็ย่อมเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น เกาหลีก็ถือว่าเป็นประเทศที่เจริญประเทศหนึ่ง จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรจะมีภาษาเกาหลีติดตัวเอาไว้

วิธีการเรียนรู้ที่จะใช้ :

การเรียนรู้ด้วยตนเอง เริ่มต้นมาจากการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาเกาหลี สำหรับตัวข้าพเจ้าเองนั้น คงไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างแรงบันดาลใจ เพราะตัวเองก็ชอบภาษาเกาหลีอยู่แล้ว จากกระแส Korean Fever ทำให้เทรนด์เกาหลีเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นไทย อาทิ เช่น นักร้องเกาหลี ซีรีส์เกาหลี ภาพยนต์ประวัติศาสตร์ของเกาหลี ฯลฯ การเริ่มฝึกภาษาเกาหลีนั้น อาจทำได้ไม่ยาก โดยการเริ่มฝึกจากการอ่านหนังสือสอนการพูดภาษาเกาหลีที่มีมากมายตามท้องตลาดหรืออาจจะขอยืมมาจากห้องสมุดก็ได้ โดยพยายามฝึกจำประโยคต่างๆว่า แปลว่าอะไรและใช้ในสถานการณ์ไหน รวมไปถึงการอ่านและท่องจำคำศัพท์ภาษาเกาหลีอย่างน้อยวันละห้าคำ จะช่วยให้สามารถพูดภาษาเกาหลีได้มากขึ้น แม้ว่า เราจะทราบประโยคที่ใช้พูดภาษาเกาหลีและคำศัพท์ แต่เราก็ไม่สามารถใช้สำเนียงที่ถูกต้องได้ ดังนั้นควรหาเทปมาเปิดฟังภาษาเกาหลี หรือเพื่อความไม่น่าเบื่อในการฟัง อาจจะฟังพร้อมกับดูไปเลย ก็ได้ เช่น ดูซีรีส์เกาหลีที่มีซับภาษาไทย จะทำให้เราสามารถฝึกการพูดสำเนียงภาษาเกาหลี รวมไปถึงการฟังด้วย หากจะฝึกทักษะให้มากขึ้นอาจจะลองฟังเพลงภาษาเกาหลี และแกะเนื้อเพลงดู น่าจะช่วยได้มาก

การเรียนรู้จากผู้อื่น อาจจะทำได้โดยการลงวิชาเลือกภาษาเกาหลี ซึ่งจะมีอาจารย์เฉพาะภาษา เป็นคนสอน จะทำให้สามารถเรียนรู้ได้ไวขึ้น และอาจจะมีเจ้าของภาษามาสอนด้วยตนเอง จะยิ่งส่งเสริมความเข้าใจให้มากขึ้นไปอีกและได้ฟังสำเนียงชัดๆอีกด้วย

สื่อการเรียนรู้ที่จะใช้ ได้แก่ หนังสือภาษาเกาหลี ดีวีดีซีรีส์เกาหลีและเพลงเกาหลี

วิธีการพิสูจน์ว่าบรรลุเป้าหมายแล้ว

1.สามารถพูดภาษาเกาหลีได้คล่องแคล่วมั่นใจ เหมือนกับที่ได้ยินมา

2.สามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้

3.สามารถแปลเพลงหรือบทสนธนาในภาพยนต์ได้