เซก้า บริษัทเกมชื่อดังยักษ์ใหญ่ ประกาศว่า เซก้ายุโรปถูกแฮกเกอร์เจาะระบบฐานข้อมูลลูกค้าบนเว็บไซต์ "เซก้าพาสส์" โดยได้ไปทั้งชื่อ วันเดือนปีเกิด อีเมล์ และ รหัสผ่านของลูกค้ากว่า 1.29 ล้านราย แต่เข้าไปไม่ถึงข้อมูลบัตรเครดิต

          

                เซก้า (Sega) บริษัท ผู้ผลิตเกมยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นแถลงเมื่อ 19 มิ.ย.2554 ว่า นักจารกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือ “แฮ็กเกอร์” สามารถขโมยข้อมูลลูกค้าของเซก้าราว 1.29 ล้านคน ด้วยการเจาะเข้าไปในเว็บไซต์ “เซก้า พาสส์” ที่เป็นเว็บไซต์ของบริษัทเซก้าสาขายุโรป มีสำนักงานใหญ่ในกรุงลอนดอน โดยช่ือ วันเดือนปีเกิด อี-เมล์ และ พาสเวิร์ดเข้ารหัสของลูกค้าถูกขโมยไป แต่ไม่สามารถขโมยข้อมูลบัตรเครดิตได้ อย่างไรก็ตามทางเซก้าได้สั่งปิดเว็บไซต์ดังกล่าวแล้ว พร้อมทั้งขอโทษลูกค้าและเร่งสอบสวนคดีนี้อยู่

 

 

  ที่มา : http://www.showthep.com

 

 

 

 • สรุปเนื้อหาข่าว 

    

          เซก้า บริษัทเกมส์ชื่อดังจากเปศเทศญี่ปุ่น ออกมาแถลงข่าวเมื่อวันที่ 19 มิ.ย 54  ว่ามีการโจรกรรมข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต สามารถขโมยข้อมูลลูกค้า ของทางบริษัท เซก้า ได้เป็นจำนวน 1.29 ล้านคน ด้วยการเจาะเข้าไปในเว็บไซด์ เซก้า พาสส์ โดยขโมย ชื่อ วัน เดือน ปี เกิด อีเมล์ และ พาสเวิร์ด ของลูกค้าไป แต่ยังไม่สามารถขโมยข้อมูลทางบัตรเครดิตได้ บริษัทเซก้า ได้ออกมาขอโทษกับเรื่องราวดังกล่าว และ ปิดเว็บไซด์ เซก้า พาสส์ และจะสืบสวนดำเนินคดีต่อไปกับผู้ที่กระทำผิด

 

 

 

 

 • ผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  

 

 • มาตรา ๕ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิได้มีไว้สําหรับตน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
 
 • มาตรา ๘ ผู้ใดกระทําด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น มิได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน สามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 

 • มาตรา ๑๒ ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐
(๑) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นในทันที หรือในภายหลัง และไม่ว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปีและปรับไม่เกินสองแสนบาท
(๒) เป็นการกระทําโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบ คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือเป็นการกระทําต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท

 

 

 

 

 • โทษที่ได้รับจากข่าวนี้ 

 

 • ทำให้บริษัท เซก้า เกิดความเดือดร้อนและ เกิดความเสียหายอย่างยิ่ง
 •  ทำให้คนที่มาใช้บริการของบริษัท เซก้า  เกิดความเดือดร้อน และ เกิดความเสียหาย
 • ทำให้ผู้ที่มาใช้บริการของบริษัท เซก้า เกิดความวิตกกังวล และ ตื่นตระหนก เนื่องจากการถูกโจรกรรมข้อมูลของลูกค้า

 

 

 

 

 • ผลกระทบต่อสังคม 

 

 • ผู้อื่น และ เยาวชน อาจจะนำกระทำแบบนี้ไปเป็นเยี่ยงอย่างในการหารายได้ เพราะมีความสะดวกรวดเร็ว แต่ต้องคำนึงถึงโทษที่จะต้องได้รับตามกฎหมาย
 • ทำให้สังคมเกิดความเดือดร้อน
 • บริษัทเกมส์อื่น ๆ อีกหลายบริษัทอาจจะได้รับผลกระทบความเสียหายอันนี้ด้วย
 •  เป็นการล่วงละเมิด ข้อมูลสำคัญ ของของผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาติ