ปูนปลาสเตอร์ มีประวัติการใช้ยาวนานมาเกือบ 9,000 ปีมาแล้ว โดยมนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากปูนปลาสเตอร์หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เซรามิกส์ สุขภัณฑ์ เครื่องประดับต่างๆ เครื่องมือทางการแพทย์ และ การหล่อโลหะ เป็นต้น ในวงการศิลปะก็นิยมใช้ปูนปลาสเตอร์ในการทำชิ้นงาน เนื่องจากคุณสมบัติที่มีรูปร่างลอกแบบตามแม่พิมพ์และเปลี่ยนแปลงขนาดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

      สิ่งที่เรียน ข้าพเจ้าเลือกทำปูนปลาสเตอร์เนื่องจากข้าพเจ้าชอบทำงานศิลปะ ซึ่งวัสดุอุปกรณ์ก็หาง่ายและราคาไม่แพง ทั้งยังช่วยให้เกิดความเพลิดเพลินอีกด้วย

 

       วิธีเรียน  1. สืบค้นวิธีการทำจากอินเทอร์เน็ตบวกกับความรู้เดิมที่มีอยู่

                   2. เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้

 

                   3. ทำแม่พิมพ์ยางก่อน โดยการปั้นดินน้ำมันเป็นรูปร่างที่ต้องการ ร่างภาพ และแกะสลักให้เรียบร้อย

   

 

นำดินน้ำมันที่เหลือมาทำเป็นขอบกั้น

 

ใช้พู่กันใหญ่ทายางพาราลงบนดินน้ำมันและบริเวณรอบๆที่อยู่ในแนวกั้น โดยรอให้แห้งก่อน แล้วทำซ้ำอีกประมาณ 5-6 ชั้น

  

  

 

ก่อนจะทาชั้นสุดท้าย ต้องวางผ้าก๊อซลงไปก่อนแล้วค่อยทา

 

ปล่อยให้แห้ง จะได้ลักษณะแบบนี้

 

 

                    4. หล่อปูนปลาสเตอร์ลงบนแม่พิมพ์ โดยผสมปูนกับน้าในอัตราส่วน  ปูน:น้ำ = 3:2 คนเสร็จให้รีบเทลงแม่พิมพ์เพราะปูนจะแข็งตัวค่อนข้างเร็ว

 

ทิ้งไว้ให้แห้ง

 

แกะออกมา

 

 

                     5. ทาสีให้สวยงามตามต้องการ

เสร็จสมบูรณ์ !!

 

       ผลการเรียน  สามารถทำชิ้นงานที่สมบูรณ์ทั้งแม่พิมพ์ยางพาราและตัวปูนปลาสเตอร์ได้ด้วยตัวเอง

 

       ข้อคิดที่ได้จากประสบการณ์  งานศิลปะทุกประเภทช่วยจรรโลงจิตใจมนุษย์ แม้ว่าชิ้นงานอาจจะไม่ได้ออกมาดูดีแต่ก็ทำให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้ทำด้วยตัวเราเอง อีกทั้งหากได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองครั้งหนึ่งแล้ว ครั้งต่อไปก็สามารถทำได้อย่างชำนาญขึ้นและสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ด้วย

 

        เอกสารอ้างอิง

 http://www.material.chula.ac.th/RADIO47/September/radio9-3.htm

 http://www.masterart.co.th/index.html?app=forum_desc&fid=1092

http://www.rubberthai.com/information/product/mould.htm

 

 

       วัน-เดือน-ปี  เริ่มบันทึก 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554

                       ปรับปรุง   16  สิงหาคม พ.ศ. 2554