ก่อนอื่นเรามารู้จักกับสารเคมีก่อนว่า "สารเคมี" นั้นคืออะไร "สารเคมี" คือ สารประกอบเคมี (chemical compound) คือสสารที่ประกอบด้วย ธาตุเคมีตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปมาผสมกันทางเคมีในอัตราส่วนที่แน่นอน ธาตุเคมี (chemical elements) เป็นสสารที่ไม่สามารถแบ่งให้เป็นสารเคมีที่มีคุณสมบัติแตกต่างไปจากสารเคมีเดิมได้อีก เพราะอนุภาคที่เล็กที่สุดของธาตุเราเรียกว่า อะตอมซึ่งประกอบด้วย อิเล็กตรอน โคจรรอบจุดศูนย์กลางที่เรียกว่า นิวเคลียส ที่ประกอบ โปรตอน และ นิวตรอน

ซึ่งปัจจุบันเราจะพบกับสารเคมีชนิดต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเราได้ตามทั่วไป เช่น ตามร้านค้า โรงพยาบาล ร้านอาหาร หรือว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

สารเคมีส่วนมากที่เราจะพบเจอในชีวิตประจำวันส่วนมากจะเป็นประเภทสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาด ประโยชน์คือ มีคุณสมบัติในการกำจัดความสกปรกต่างๆ ตลอดจนฆ่าเชื้อโรค สารเคมีที่ใช้ทำความสะอาดมีหลายชนิด เช่นสบู่ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาดับกลิ่น น้ำยาล้างห้องน้ำ เป็นต้น  ส่วนโทษก็คือ ถ้าเราทิ้งสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาดลงในแหล่งน้ำปริมาณมาก จะทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย เพราะสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาด มีส่วนประกอบที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ หรือทำให้สภาพของแหล่งน้ำเสื่อมโทรม จนสัตว์น้ำดำรงชีวิตอยู่ไม่ได้ กลายเป็นมลพิษส่งกลิ่นเหม็น และไม่สามารถนำมาบริโภคได้ แถมยังเป็นอันตรายต่อชีวิต

ดังนั้นเราจึงควรตระหนักถึงคุณประโยชน์และโทษของการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันของพวกเราด้วยเช่นกัน เพื่อโลกที่น่าอยู่และชีวิตที่ยั่งยืน