ช้าวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2554 ตื่นมาตั้งเช้า วันนี้อากาศเย็นสดชื่น จนรู้สึกไม่อยากอาบน้ำเลยทีเดียว วิชาแรกสำหรับการเรียนวันนี้คือวิชาสัตวมีกระดูกสันหลัง ได้ทำปฏิบัติการการศึกษาส่วนประกอบของไตหมู

                                     Ico64_images11      Ico64_images

 

                                     Ico64_p08_01_200709_452      Ico64_p08_01_200709_462

 

                                     Ico64_p08_01_200710_1122      Ico64_p08_01_200710_0722

 

                                     Ico64_p08_01_200710_1122      Ico64_p1100644

                                                ตับหมู

                                     Ico64_p1100640      Ico64_p1100645

ส่วนประกอบของไต

ไตประกอบด้วย 3 ส่วน

1.ส่วน Cortex เป็นชั้นนอกสุด มีลักษณะเป็นจุดเล็กๆ เนื้อไตส่วนนี้จะเป็นสีแดง ประกอบเป็นด้านนอกของไต

2.ส่วน Medulla เป็นเนื้อไตส่วนกลางมีสีจาง ลักษณะเป๋นเส้นรูปกรวย(Pyramid) ภายใน ไตข้างหนึ่งมีRenel Pyramid 6-12 อัน

3.ส่วน Pelvis เป็นส่วนในสุดเรียกว่ากรวยไต เป็นที่รับน้ำปัสสาวะจากส่วน Papillar เทลงสู่หลอดไต

 

อ้างอิง .202.129.54.82/.../page/kidny-structure.html