ส่งใบงานตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม2556 เป็นต้นไปครับผม ถูกบันทึก ถูกที่ ตรงเวลา ข้อมูลครบถ้วน ไม่ตรงเวลาไม่ตรวจใบงานนะครับ ตามกติกาครับผม ส่งได้ 3 รูปแบบครับผม อย่าลืมการส่งผ่านด้วยคอมพิวเตอร์มีข้อดี "เปิดได้ทุกที่ มีข้อมูลพร้อม ปลอมแปลงไม่ได้ แก้ไขก็ง่าย ไม่ต้องลงทุน คุ้นเคยเทคโนฯ โชว์ความสามารถ" 

      ควรส่งใบงานผ่านระบบนี้ เพราะจะเกิดความคุ้นเคยในการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ครับ