เมื่อขณะลูกเสือ – เนตรนารี  ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  (ฝ่าย  ประถม)  มาถึงนั้นขณะวิทยากรของทางค่ายบ้านสวนยอแซฟ  ต่างให้การต้อนรับเป็นอย่างดี  ไม่เว้นแม้กระทั่งผมเอง  ซึ่งผมเป็นเพียงผู้ช่วยอาจารย์ในการควบคุมเด็กนักเรียนที่มาเข้าค่ายแห่งนี้

 

 

 

     ท่านวิทยากรต่างให้คำแนะนำถึงความเป็นมาของสถานที่  ทั้งยังกำหนดกฎข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้ลูกเสือยึดถือในขณะที่อยู่ในค่ายลูกเสือแห่งนี้  เพราะว่าเรามาอยู่รวมกันอย่างหลากหลายคน  หากเราไม่เคารพกฎกติกาก็จะทำให้เกิดความลำบากในขณะอยู่ค่าย

 

     หลังจากนั้น  ให้ลูกเสือไปเปลี่ยนชุดลำลองในการผจญภัยในฐานต่างๆ  ซึ่งลูกเสือทุกนายต่างมีความกระตือรือร้นและมีความพร้อมกับบททดสอบนี้

 

     ซึ่งผมเองต่างก็มีหน้าที่ในการในปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ด้วย  คือ  เป็นหัวหน้าควบคุมฐานผจญภัย  เป้าหมายในครั้งนี้  คือ  ต้องการให้ลูกเสือเกิดความกล้าในการแสดงออกของตนเอง  และมีความสุขกับกิจกรรมที่จัดไว้ให้

 

     ลูกเสือทุกนายต่างได้รับความเพลิดเพลินกับกิจกรรมผจญภัย  เพราะได้จัดให้อย่างอิสระเสรี   ซึ่งสามารถเข้าเล่นในแต่ละฐานได้ตามความสมัครใจ      ็็้็