สื่อการสอนมีปลายประเภทด้วย ซึ่งเดิมเราใช้ทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มาสร้างเป็น สื่อไม่ว่าจะจากกระดาษ วัสดุธรรมชาติ หรือจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรามีมากมาย  แต่ในปัจจุบันมีสื่อที่มาจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะโปรแกรมหรือ ฮาดร์แวร์ ที่พร้อมสะดวกใช้ และเรียนรู้ แล้วแต่เราจะเลือกทำงานประเภทไหน ให้เหมาะกับเนื้อหาวิชาหรือสิ่งที่ผู้สอนต้องการจะทำสื่อขึ้นมา เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ ซึ่งปัจจุบันสื่อไม่ได้ทำแค่ใช้ในห้องเรียนอย่างเดียว แต่สามารถนำสื่อนี้เรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตได้  ดิฉันจึงนำตัวอย่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มาทำเป็นสื่อการเรียนการสอน เพื่อนๆครูสนใจสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยค่ะ...
สื่อประเภท e-learnning 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรืออี-เลิร์นนิ่ง (e-learning) หมายถึง การเรียน รู้บนฐานเทคโนโลยี (Technology-based learning) ซึ่งครอบคลุมวิธีการ เรียนรู้ หลากหลายรูปแบบ อาทิ  
- การเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์ (computer-based learning)
- การเรียนรู้บนเว็บ (web-based learning)
- ห้องเรียนเสมือนจริง (virtual classrooms)
- ความร่วมมือดิจิทั่ล (digital collaboration) เป็นต้น

จะขอยกตัวอย่าง ประสื่อต่างๆที่ใช้ในการเรียนการสอน สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะค่ะ

การสืบค้นข้อมูลจาก Internet
 
  หรือที่เราเรียกว่า การท่อง web ซึ่ง website ต่างๆ อยู่ทั่วโลก นับเป็นล้านเราจึงจำเป็นจะต้องรู้จัก ชื่อ website เหล่านั้น หรือที่เราเรียกว่า URL : Uniform Resource Location ซึ่งจะแสดงเป็นตัวเลขค่า IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น 204.29.171.40 แต่การกำหนดด้วยตัวเลข จำค่อนข้างยาก จึงสามารถกำหนดเป็นข้อความได้ เช่น www.nfe.go.th เป็นต้น ดังนั้น การสืบค้นข้อมูล จาก Internet
สื่อการสอนผ่าน ระบบ Server หรือ Web Blog 
 บล็อก (Blog) เป็นคำย่อมาจากศัพท์ว่า Weblog ที่เกิดจากการรวมกันของคำสองคำคือ
Web หมายถึง เว็บไซต์    Log หมายถึง บันทึกและเมื่อรวมมากันเป็น Weblog แล้วก็หมายถึง เว็บสำหรับเก็บบันทึกบล็อกถือว่าเป็นเว็บไซต์รูปแบบหนึ่งที่ผู้เขียนสามารถจดบันทึกในสิ่งที่สนใจ ซึ่งอาจใช้สำหรับเก็บบันทึกเรื่องราวส่วนตัวเป็นไดอารีออนไลน์ เผยแพร่ข่าวสารต่างๆ หรือนำเสนอบทความที่มีเนื้อหาเฉพาะด้านโดยตามปกติแล้วเนื้อหาที่ได้บันทึกลงไปในครั้งล่าสุดจะถูกนำไปแสดงไว้ที่หน้าแรกให้โดยอัติโนมัติเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมสามารถติดตามเนื้อหาใหม่ได้สะดวก นอกจากนี้ผู้เขียนยังสามารถจัดหมวดหมู่แบ่งประเภทของเนื้อหาได้อีกด้วย  จุดเด่นของบล็อกก็คือ การที่ผู้เขียนมีอิสระในการสร้างบทความของตน และในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้แสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหานั้นได้ในกรณีที่เจ้าของบล็อกอนุญาติอีกด้วย ซึ่งบล็อกจะแตกต่างจากเว็บบอร์ดตรงที่ผู้เขียนบทความสามารถดูแลการนำเสนอเนื้อหาของตนได้อย่างสะดวก
     เว็บบล็อกสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนแลกเปลี่ยนความรู้กัน และใช้ผู้สอนสามารถใช้เป็นสื่อการสอนให้กับนักเรียนอีกทางในการสื่อสารกันได้ มีทั้งข้อความ ภาพ  เสียง และวีดีโอได้  เพราะฉนั้นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับสื่อไฮเทคที่ดิฉันก็ใช้เช่นกัน   
สื่อการสอนจากซอฟ์แวร์ เช่น โปรแกรม Powerpoint
 สื่อมัลติมิเดียจาก การทำด้วยโปรแกรมสร้าง E-book ด้วย Flip Album
สื่อจากวีดีโอ ประเภท offine  และ  online   
 ซึ่งมีวิธีการสอนในสาขาวิชาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ การสอนภาษาต่างประเทศ หรือจะเป็นวีดีโอการสอนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ตาม ผู้สอนสามารถใช้ประโยชน์จากสื่อได้ รวมถึงนักเรียนก็สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้เช่นกัน ตัวอย่างวีดีโอที่นำมาให้ชมจะเกี่ยวกับวิธีการคลอดลูกแบบ 3 มิติ ที่ทำให้เราสามารถเรียนรู้และทราบว่าธรรมชาติในการคลอดเป็นอย่างไร  รวมถึงวีดีโอการสอนเกี่ยวกับเรื่องศึกษาของต่างประเทศ ที่การศึกษาไทยยังไม่มีเพราะไม่กล้าเปิดเผยสอนแต่ในหนังสือทฤษฎีอย่างเดียว
 
   
         
 สามารถคลิกชมวีดีโอได้   ที่รูปค่ะ
ข้อมูลภาพและวีดีโอ จาก youTube
ข้อความโดย ณัฐชนันท์นภัส ปัญจวงศ์