ลักษณะของนวัตกรรม

            หนังสือป๊อปอัพ คือ เทคนิคการตัดและพับที่ใช้ตกแต่งการ์ดหรือหนังสือนิทาน ทำให้เมื่อเปิดหน้านั้นออกมา จะเห็นเป็นรูปทรงต่างๆ เด้งขึ้นมา โดยสามารถเห็นรูปทรงนั้นๆ ได้สามมิติ หรือรอบทิศเลย  แต่สิ่งที่ทำให้ป๊อปอัพมีเสน่ห์อันน่ามหัศจรรย์ก็คือ เมื่อเราปิดหน้านั้นลง ก็กลับมาเป็นการ์ดหรือหนังสือเรียบๆ เหมือนเดิม

 

                การทำป๊อปอัพต้องอาศัยความอดทน  และใจรัก  ทำให้เรามีสมาธิ  เนื่องจากการทำป๊อปอัพต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน 

เหตุผลที่คิดทำสื่อชิ้นนี้

            เนื่องจากดิฉันได้ไปปฏิบัติการสอนในโรงเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  พบว่านักเรียนไม่ค่อยสนใจเรียน  ชอบคุยกันในห้องเรียน  ชอบเอาของเล่นมาเล่นในห้องเรียน  นักเรียนมีสมาธิสั้น  นักเรียนไม่สามารถจดจำเนื้อหาที่ได้สอนไปแล้ว  จึงทำให้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน  เพราะขาดสื่อการเรียนการสอนที่จะกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ  นักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่  2  จะจดจำเนื้อหาได้ไม่มากนัก  ดิฉันจึงต้องจัดทำสื่อที่ให้ทั้งความรู้  ความเข้าใจ  ความสนุกสนานเพลิดเพลิน  และทำให้นักเรียนจดจำเนื้อหาได้นานขึ้น

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ได้ง่ายขึ้นและสามารถจดจำเนื้อหาได้นาน

            2.  สามารถนำไปใช้ได้ง่าย  วิธีการไม่ยุ่งยาก 

                3.  ผลิตโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะนำไปใช้งาน

4.  ช่วยให้ประหยัดทั้งงบประมาณและเวลาให้เหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย

            นักเรียนในช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) และผู้ที่สนใจอยากจะลองทำสื่อป๊อปอัพอย่างง่าย

ประโยชน์ที่ได้รับ

            1.  นักเรียนจะจดจำเนื้อหาได้นานขึ้น

                2.  นักเรียนจะได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน เพลิดเพลิน

                3.   นักเรียนเกิดความสนใจและความคิดที่สร้างสรรค์

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำ
               1.  กระดาษสีขาว
               2.  กระดาษสา
               3.  ดอกไม้จัดบอร์ด
               4.  คัตเตอร์, กรรไกร
               5.  ดินสอ, ยางลบ, ไม้บรรทัด, สีไม้
                6.  เทปกาว 2 หน้า

ขั้นตอนการผลิตสื่อ

1.  ต้องเตรียมชิ้นส่วนต่างๆ  ให้ครบก่อน  โดยตัดกระดาษเป็นชิ้นส่วนต่างๆ ให้เท่ากัน 

 

    

2.  นำกระดาษที่ตัดเสร็จแล้วมาวาดภาพพื้นหลัง  และวาดรูปการ์ตูน

              

 3.  นำกระดาษลอกลายมาลอกแนวก่อน  แล้วปะกระดาษจริง  และใช้คัตเตอร์กรีดไปพร้อมๆ กัน 

 

    

 4.  จากนั้น  ติดกาว  2  หน้ากับกระดาษที่ฐานชั้นในกระดาษ  โดยติดกาว  2  หน้า เฉพาะตรงที่ไม่ได้เป็นป๊อปอัพ  เวลาติดให้ติดด้านใดด้านหนึ่งก่อน  แล้วค่อยติดอีกด้าน  ระวังตรงรอยพับให้ดี

 

5.  จากนั้นก็นำชิ้นส่วนที่เป็นตัวการ์ตูนหรือชิ้นส่วนอื่นๆ  ที่ได้ตัดเอาไว้มาติดกาว  2  หน้า  แล้วค่อยติดทีละชิ้น  พอติดลงไปแล้วลองพับการ์ดลงมา  เพื่อที่ว่าชิ้นส่วนจะได้ไม่ยันกับการ์ด

 

                 

6.  นำมาเข้ารูปเล่ม ทำปก แล้วตกแต่งตามใจชอบ

 

วิธีการจัดเก็บรักษา

                1.  ระวังอย่าให้โดนน้ำ

                2.  ควรจัดเก็บไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม  เพื่อให้สะดวกต่อการนำมาใช้งาน