การตัดดอกไม้ของการจัดบอร์ดครั้งแรก

เมื่อวันที่ 18 พฤษจิกายน ที่ผ่านมาทางโรงเรียได้มอบหมายให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ได้ช่วยกันจัดบอร์ดของวันลอยกระทง ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการจัดบอร์ดครั้งนี้ด้วย แต่ข้าพเจ้าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทำบอร์ดไม่ค่อบเป็น ข้าพเจ้าคิดว่ามันยากที่จะทำให้มันออกมาดี พี่นักศึกษาให้ข้าพเจ้าช่วยตัดดอกไม้เพื่อนนำไปประดับบอร์ดที่ติดผลงานของนักเรียนและเนื้อหาในวันลอยกระทง แต่ด้วยความที่ข้าพเจ้าทำไม่เป็นข้าพเจ้าจึงถามพี่เค้าว่าทำอย่างไร เพราะข้าพเจ้าอยากจะช่วยทำจะได้เสร็จเร็วๆ พอตอนที่ข้าพเจ้าทดลองทำนั้นข้าพเจ้าได้ตัดดอกไม้เสียไปประมาณ 10 กว่าดอก แต่ในการทดลองทำในครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้าตัดดอกไม้สำหรับจัดบอร์ดเป็น ข้าพเจ้าน่าจะทดลองทำก่อนที่จะด่วนตัดสินใจว่าเราทำไม่เป็น ทำไม่ได้ ในวันนั้น เมื่อข้าพเจ้าตัดดอกไม้ดอกแลกที่พี่เค้าบอกว่าใช้ได้เสร็จ ข้าพเจ้าดีใจมากดีใจกับสิ่งที่ข้าพเจ้าทำขึ้นแม้มันอาจจะออกมาไม่สวยเท่าคนอื่นแต่มันก็เกดจากความตั้งใจที่จะทำออกมา

           

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น