วัตถุประสงค์ของโครงงาน

 

  1. เพื่อจะได้รู้วิธีการทำขนมสาคูไส้หมู
  2. เพื่อจะได้รู้ว่าขนมสาคูไส้หมูมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
  3. เพื่อให้เกิดความสามัคคีภายในกลุ่ม