ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ให้จัดบอร์ดเรื่องวันลอยกระทง  ตอนแรกข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้นมาก  เพราะเป็นครั้งแรกที่ได้จัดบอร์ดในโรงเรียน  แต่เมื่อเห็นบอร์ดอันใหญ่โต  และจำนวนบอร์ดที่มากมายก็ต้องบอกได้คำเดียวว่ารู้สึกหนักใจมาก  เพราะข้าพเจ้าเองไม่เคยจัดบอร์ดที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อน  แต่เรื่องนั้นมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลย  ข้าพเจ้าและเพื่อนรวมถึงรุ่นพี่ที่เข้าสังเกตการสอนโรงเรียนเดียวกันได้ช่วยกันคิด  วางแผนว่าเราจะจัดออกมาในรูปแบบไหน  พอได้ข้อสรุปทุกคนก็ช่วยกันทำอย่างขยันขันแข็ง  ถึงแม้จะเหนื่อยและร้อนมากแต่ทุกคนก็พร้อมใจกันร่วมแรงร่วมใจกันสามัคคีกันมากๆ  สุดท้ายความสามัคคีก็แปรเปลี่ยนเป็นความสำเร็จ  ทุกๆคนก็รู้สึกประทับใจกับผลงานชิ้นนี้มากรวมถึงตัวข้าพเจ้าด้วย  และสิ่งที่เป็นความประทับใจมากที่สุด  คือ  การที่นักเรียน  ครู  ผู้ปกครองที่มารับนักเรียนต่างพากันมาชมบอร์ดที่พวกเราได้จัด

 

    

    

 

 บอร์ดนี้ได้จัดเกี่ยวกับประวัติวันลอยกระทงทั้งประวิติที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เหตุที่ต้องจัดเป็นภาษาอังกฤษด้วยเพราะโรงเรียนเบญจมบพิตรเป็นโรงเรียนสองภาษาจึงได้จัดเป็นสองภาษา  เพื่อที่นักเรียนจะได้เรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติมด้วย  อีกทั้งยังจัดเกี่ยวกับผลงานนักเรียนที่ได้รางวัลชนะในการเข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงด้วย