การออกแบบเว็บไซต์

                     การออกแบบเว็บไซต์นั้นไม่ได้หมายถึงลักษณะหน้าตาของเว็บไซต์เพียงอย่างเดียว  แต่เกี่ยวข้องตั้งแต่การเริ่มต้นกำหนดเป้าหมายของเว็บไซต์  ระบุกลุ่มผู้ใช้  การจัดระบบข้อมูล  การสร้างระบบเนวิเกชัน  การออกแบบหน้าเว็บ  รวมไปถึงการใช้กราฟิก  การเลือกใช้สี  และการจัดรูปแบบตัวอักษร  นอกจากนั้นยังต้องคำนึงถึงความแตกต่างของสื่อกลางในการแสดงผลเว็บไซต์ด้วย  สิ่งเหล่านี้ได้แก่  ชนิดและรุ่นของบราวเซอร์  ขนาดของหน้าจอมอนิเตอร์  ความละเอียดของสีในระบบ  รวมไปถึง Plug-in  ชนิดต่าง ๆ  ที่ผู้ใช้มีอยู่  เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความสะดวกและความพอใจที่จะท่องไปในเว็บไซต์นั้น  ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในเว็บไซต์ทั้งที่คุณมองเห็นและมองไม่เห็นล้วนเป็นผลมาจากกระบวนการออกแบบเว็บไซต์ทั้งสิ้น

                        เว็บไซต์ที่ดูสวยงามหรือมีลูกเล่นมากมายนั้น  อาจจะไม่นับเป็นการออกแบบที่ดีก็ได้  ถ้าความสวยงามและลูกเล่นเหล่านั้นไม่เหมาะสมกับลักษณ์ของเว็บไซต์  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องยากที่จะระบุว่าการออกแบบเว็บไซต์ที่ดีนั้นเป็นอย่างไร  เนื่องจากไม่มีหลักเกณฑ์แน่นอนที่จะใช้ได้กับทุกเว็บไซต์  แนวทางการออกแบบบางอย่างที่เหมาะสมกับเว็บไซต์หนึ่ง    อาจจะไม่เหมาะกับอีกเว็บไซต์หนึ่งก็ได้  ทำให้แนวทางในการออกแบบของแต่ละเว็บไซต์นั้นแตกต่างกันไปตามเป้าหมายและลักษณะของเว็บไซต์นั้น  เว็บไซต์บางแห่งอาจต้องการความสนุกสนาน  บันเทิง  ขณะที่เว็บอื่นกลับต้องการความถูกต้อง  น่าเชื่อถือเป็นหลัก  ดังนั้นอาจสรุปได้ว่าการออกแบบที่ดีก็คือ  การออกแบบให้เหมาะสมกับเป้าหมายและลักษณะของเว็บไซต์  โดยคำนึงถึงความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้เป็นหลัก

 

ออกแบบให้ตรงกับเป้าหมายและลักษณะของเว็บไซต์

                        เว็บไซต์แต่ละประเภทต่างมีเป้าหมายและลักษณะที่แตกต่างกัน  ตัวอย่างเช่น  เว็บไซต์ที่เป็น Search Engine  ซึ่งเป็นแหล่งรวมที่อยู่ของเว็บไซต์ต่าง ๆ  ทำหน้าที่เป็นประตูไปสู่เว็บไซต์อื่น ๆ  เว็บไซต์ประเภทนี้มีเป้าหมายที่จะให้ข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการอย่างรวดเร็ว  และจะมีผู้เข้ามาใช้บริการค้นหาข้อมูลเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน  ดังนั้นสิ่งที่สำคัญในการออกแบบเว็บไซต์ประเภทนี้ก็คือสามารถแสดงหน้าเว็บอย่างรวดเร็ว  เมื่อผู้ใช้เปิดเข้ามาและมีระบบสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว

                        สำหรับเว็บเพื่อความบันเทิงหรือเกี่ยวข้องกับศิลปะนั้น  ผู้ใช้มักคาดหวังที่จะได้พบกับสิ่งที่น่าตื่นเต้น  เรื่องราวที่สนุกสนาน  เพลิดเพลิน  หรืออาจจะได้เรียนรู้สาระบางอย่างบ้าง  ความสำคัญในการออกแบบเว็บไซต์เหล่านี้จึงมีมากพอกับเนื้อหาภายในเว็บไซต์  ส่วนเว็บทั่วไปที่ให้บริการข้อมูล  ซึ่งไม่ได้มีเป้าหมายที่จะให้ความบันเทิง  ควรจะมีการจัดข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีรูปแบบที่เข้าใจง่าย  เพื่อทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว  ส่วนเว็บไซต์ขององค์กรธุรกิจที่มีเป้าหมายเพื่อขายสินค้าหรือบริการนั้น  ยิ่งจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการออกแบบเว็บไซต์เป็นอย่างมาก  เพราะผู้ใช้หรือลูกค้าของคุณจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ  โดยดูจากสิ่งที่พบเห็นในเว็บไซต์  ซึ่งลักษณะการออกแบบของเว็บไซต์ก็จะสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของธุรกิจนั้น  จึงทำให้เว็บไซต์ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ได้

มากกว่าเว็บไซต์อื่น

 

องค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพ

                        องค์ประกอบต่อไปนี้ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญของเว็บไซต์ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างมีประสิทธิภาพ

1. ความเรียบง่าย (Simplicity)

                        หลักที่สำคัญของความเรียบง่าย  คือ  การสื่อสารเนื้อหาถึงผู้ใช้โดยจำกัดองค์ประกอบเสริมที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอให้เหลือเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น

2. ความสม่ำเสมอ (Consistency)

                        ใช้รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซต์  เนื่องจากผู้ใช้จะรู้สึกกับเว็บไซต์ว่าเป็นเสมือนสถานที่จริง  ถ้าลักษณะของแต่ละหน้าในเว็บไซต์เดียวกันนั้นแตกต่างกันมาก  ผู้ใช้ก็จะเกิดความสับสนและไม่แน่ใจว่ากำลังอยู่ในเว็บเดิมหรือไม่  ดังนั้นรูปแบบของหน้า  สไตล์ของกราฟิก  ระบบเนวิเกชัน  และโทนสีที่ใช้ควรจะมีความคล้ายคลึงกันตลอดทั้งเว็บไซต์

3. ความเป็นเอกลักษณ์ (Identity)

                        การออกแบบต้องคำนึงถึงลักษณะขององค์กร  เนื่องจากรูปแบบของเว็บไซต์สามารถสะท้อนถึงเอกลักษณ์  และลักษณะขององค์กรนั้นได้

4. เนื้อหาที่มีประโยชน์ (Useful Content)

                        เนื้อหาถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเว็บไซต์  ดังนั้นในเว็บไซต์ควรจัดเตรียมเนื้อหาและข้อมูล  ที่ผู้ใช้ต้องการให้ถูกต้องและสมบูรณ์  โดยมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ  เนื้อหาที่สำคัญที่สุดคือ  เนื้อหาที่สร้างขึ้นมาเองโดยทีมงานของคุณและไม่ซ้ำกับเว็บอื่น  เพราะจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้ใช้ให้เข้ามาในเว็บไซต์อยู่เสมอ

5. ระบบเนวิเกชันที่ใช้งานง่าย (User-Friendly Navigation)

                        ระบบเนวิเกชันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากของเว็บไซต์  จะต้องออกแบบให้ผู้ใช้เข้าใจได้ง่ายและใช้งานสะดวก  โดยใช้กราฟิกที่สื่อความหมายร่วมกับคำอธิบายที่ชัดเจน  รวมทั้งมีรูปแบบและลำดับของรายการที่สม่ำเสมอ

6. มีลักษณะที่น่าสนใจ (Visual Appeal)

                        เป็นเรื่องยากที่จะตัดสินว่าลักษณะหน้าตาของเว็บไซต์น่าสนใจหรือไม่  เพราะเกี่ยวข้องกับความชอบของแต่ละบุคคลอย่างไรก็ตามหน้าตาของเว็บไซต์จะมีความสัมพันธ์กับคุณภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ

7. การใช้งานอย่างไม่จำกัด (Compatibility)

                        ควรออกแบบเว็บไซต์ให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่เข้าถึงได้มากที่สุด  โดยไม่มีการบังคับให้ผู้ใช้ต้องติดตั้งโปรแกรมใด ๆ  เพิ่มเติม  หรือต้องเลือกใช้บราวเซอร์ชนิดใดชนิดหนึ่งจึงจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้  สามารถแสดงผลได้ในทุกระบบปฏิบัติการและที่ความละเอียดหน้าจอต่างกันอย่างไม่มีปัญหา

8. คุณภาพในการออกแบบ (Design Stability)

                        ถ้าต้องการให้ผู้ใช้รู้สึกว่าเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ  ถูกต้อง  และเชื่อถือได้  ก็ควรให้ความสำคัญกับการออกแบบเว็บไซต์อย่างมาก 

9. ระบบการใช้งานที่ถูกต้อง (Functional Stability)

                        ระบบการทำงานต่าง ๆ  ในเว็บไซต์จะต้องมีความแน่นอน  และทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

 

ความผิดพลาดในการออกแบบเว็บไซต์

1.       ใช้โครงสร้างหน้าเว็บเป็นระบบเฟรม

2.       ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงโดยไม่จำเป็น

3.       ใช้ตัวหนังสือหรือภาพเคลื่อนไหวตลอดเวลา

4.       มีที่อยู่เว็บไซต์ที่ซับซ้อน (URL)  ยากต่อการจดจำและพิมพ์

5.       ไม่มีการแสดงชื่อและที่อยู่ของเว็บไซต์ในหน้าเว็บเพจ

6.       มีความยาวของหน้ามากเกินไป

7.       ขาดระบบเนวิเกชันที่มีประสิทธิภาพ

8.       ใช้สีของลิงค์ไม่เหมาะสม

9.       ข้อมูลเก่าไม่มีการปรับปรุงให้ทันสมัย

10.    เว็บเพจแสดงผลช้า

 ที่มา :http://space.postjung.com/blog-show.php?sid=901617&id=7706