เนื้อเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

                        กบมันร้องอบ ๆ                    กบมันร้องอบๆ

มันจะหลบเวลาคนย้ำไป

ศัตรูร้ายอยู่ไหน                    ศัตรูร้ายอยู่ไหน

กระโดดหลบไปร้องอบ อบ