19 พ.ค. 53

                นางโสภา  สุขใจ  อายุ 50 ปี รูปร่างค่อนข้างผอม ความสูง 160 ซ.ม. น้ำหนักตัว 50 ก.ก. อาชีพแม่บ้าน นางโสภามาที่ OPD รพ. เอกชนแห่งหนึ่ง ด้วยเรื่องคลำพบก้อนแข็งที่เต้านม กดไม่เจ็บ เมื่อได้รับการตรวจร่างกาย และพบว่าลักษณะก้อนมีความผิดปกติ แพทย์จึงขอตรวจ Lab พิเศษ โดยอุลตราซาวน์และตัดชิ้นเนื้อที่เต้านมข้างซ้ายส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งต้องรอผลการตรวจอีก 2 สัปดาห์ แพทย์ได้นัดให้นางโสภาฯ มาพบอีกครั้งในวันที่ 2 มิ.ย. 53

                ภาวะสุขภาพ

อากาสำคัญ : คลำพบก้อนแข็ง บริเวณเต้านมข้างซ้าย กดไม่เจ็บ

ประวัติความเจ็บป่วยปัจจุบัน : 1 วันก่อนมา รพ. ผู้ป่วยอาบน้ำสังเกตว่าเต้านมไม่เท่ากัน คลำพบว่า เต้านมข้างซ้ายมีก้อนแข็ง กดไม่เจ็บ จึงมารพ.

ประวัตการเจ็บป่วยในอดีต : ปฏิเสธการเจ็บป่วยที่ต้องนอนรักษาตัวในรพ.

ประวัติการเจ็บป่วยครอบครัว : มารดาเสียชีวิตด้วยมะเร็งปากมดลูก พ่อเป็นเบาหวาน

                ระหว่างรอผลตรวจ นางโสภาฯ วิตกกังวลมาก ทานอาหารไม่ได้ น้ำหนักตัวลดลง 2 กิโลกรัม คิดไปต่างๆนานา สามีและลูกช่วยกันปลอบโยน แต่นางโสภาฯก็ยังกังวลอยู่

ข้อวินิจฉัยการพยาบาลที่ 1: มีความวิตกกังวลเนื่องจากมีการรับรู้ว่าตนมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านม

ข้อมูลสนันสนุน

                - ผู้ป่วยคลำพบก้อนแข็งบริเวณเต้านมข้างซ้าย กดไม่เจ็บ

                - แพทย์ได้อุตราซาวด์ และตัดชิ้นเนื้อเต้านมข้างซ้ายส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

                - ผู้ป่วยรับประทานอาหารไม่ได้ น้ำหนักลดลง 2 กิโลกรัม

เป้าหมายทางการพยาบาล

                ลดความวิตกกังวลและส่งเสริมให้ผู้ป่วยยอมรับผลการตรวจจากแพทย์

เกณฑ์การประเมินผล

                - ผู้ป่วยบอกว่ารู้สึกวิตกกังวลน้อยลง

                - ผู้ป่วยยอมรับผลการตรวจ และพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

                - ผู้ป่วยสามารถรับประทานอาหารได้ 1 ½ -1 จานต่อมื้อ

กิจกรรมการพยาบาล

พยาบาล :     1. ให้ผู้ป่วยระบายความรู้สึกเกี่ยวกับการเจ็บป่วยที่ผู้ป่วยรู้สึกกังวล

                  2. ส่งเสริมให้ผู้ป่วยยอมรับต่อผลการตรวจที่กำลังจะทราบ และเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำ หรือแนวทางการรักษาของแพทย์

                  3. ให้ความรู้กับผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม เพื่อให้ผู้ป่วยเตรียมความพร้อมในการดูแลตนเอง และเพื่อเป็นการคลายกังวลให้กับผู้ป่วย เช่น บอกผู้ป่วยว่า  “โรคมะเร็งเต้านมนั้นสามารถรักษาให้หายได้ ถ้าได้รับการรักษาในระยะแรก”

                  4. กระตุ้นให้ผู้ป่วยรับประทานให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

                  5. ให้กำลังใจผู้ป่วยในการดูแลรักษาตนเอง

ผู้รับบริการ :  1. ผู้ป่วยได้พูดระบายความรู้สึกของตนเอง

                 2. ผู้ป่วยมีการถามเกี่ยวกับวิธีการรักษาโรคมะเร็งเต้านม

                 3. ผู้ป่วยยอมรับฟังคำแนะนำของพยาบาลและพร้อมปฏิบัติตาม

การประเมินผล

1. ผู้ป่วยบอกว่ารู้สึกกังวลน้อยลงเพราะรับรู้รายละเอียดในการรักษาโรคมะเร็งเต้านมมากขึ้น

2. ผู้ป่วยบอกว่ารู้สึกพร้อมที่จะยอมรับผลการตรวจ และมีความตั้งใจจะปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

3. ผู้ป่วยรับประทานอาหารได้มื้อละ 1 จาน และผู้ป่วยมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น 1 กก.

สรุป : ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขทั้งหมด

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 2: เสี่ยงต่อภาวะพร่องโภชนาการเนื่องจากมีความวิตกกังวลมากทำให้ประทานอาหารไม่ได้

ข้อมูลสนับสนุน

                - รูปร่างค่อนข้างผอม

                - มีส่วนสูง 160 ซม. น้ำหนัก 50 กิโลกรัม BMI = 19.53

                - น้ำหนักตัวลดลง 2 กิโลกรัม

                - รับประทานอาหารไม่ได้

เป้าหมายทางการพยาบาล : ไม่เกิดภาวะพร่องโภชนาการและสามารถรับประทานอาหารได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

เกณฑ์การประเมินผล         

                - รับประทานอาหารได้อย่างน้อย ½ ถ้วย/มื้อ

                - มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น ½ กิโลกรัม/สัปดาห์

กิจกรรมการพยาบาล

พยาบาล :     1. แนะนำอาหารที่มีประโยชน์ฝดดยเฉพาะที่มีโปรตีน ธาตุเหล็ก และอาหารที่มีแคลอรี่สูง รวมทั้งวิตามิน และเกลือแร่จากผักและผลไม้

                  2. ถ้าผู้ป่วยไม่สามารถรับประทานอาหารในมื้อเดียวได้ปริมาณมากพอ ควรแนะนำให้รับประทานอาหารครั้งละน้อย ๆ และเพิ่มจำนวนมื้ออาหารเป็นวันละ 4-5 มื้อ และไม่ควรเร่งรีบผู้ป่วยในขณะรับประทานอาหาร

                  3. จัดอาหารให้น่ารับประทาน และรับประทานอาหารขณะที่ยังอุ่น ๆ

                  4. ให้ผู้ป่วยชั่งน้ำหนักสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง

ผู้รับบริการ : 1. ผู้ป่วยยอมรับในคำแนะนำของพยาบาล และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมทางการพยาบาล

                2. ผู้ป่วยตระหนักถึงการรับประทานอาหารอย่างเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

การประเมินผลการพยาบาล

                - ผู้ป่วยรับประทานอาหารได้มื้อละ 1/3 ถ้วย วันละ 4-5 มื้อ

                - ผู้ป่วยมีความอยากอาหารเพิ่มขึ้น

                - น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเป็น 51 กิโลกรัม

สรุป : ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขทั้งหมด

 

 

 

 

 

 

 

2 มิ.ย. 53               
                   ผู้ป่วยมาพบแพทย์ตามนัด โดยลูกสาวมารพ. แพทย์ได้รับผลการตรวจและแจ้งว่า ผลการตรวจ Ma mammography with ultrasound พบว่ามี upper –outer left breast appears at USG as facal parenchyma defect from recent surgical excision of the malignant.lmp: BIRADS VI – LUOQ malignant. Following recent surgical excision.

แพทย์แจ้งผลการตรวจและแนวทางการรักษาเบื้องต้นดังนี้

๑.    ต้องผ่าตัดเต้านมข้างซ้าย และเลาะต่อมน้ำเหลืองออก

๒.    หลังจากนั้นจะต้องให้เคมีบำบัดเป็นจำนวน ๑๐ ครั้ง

๓.    นัดให้ผู้ป่วยมา Admitted รพ.ในวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๕๓ ที่ตึกศัลยกรรมหญิง set ผ่าตัด วันที่ ๖ มิ.ย. ๕๓

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล : ผู้ป่วยปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องเนื่องจากขาดความรู้ในการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการผ่าตัด
ข้อสนับสนุนทางการพยาบาล:                                                                                                                                       ๑.ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่า มี upper –outer left breast appears at USG as facal parenchyma defect from recent surgical excision of the malignant.

๒. แพทย์แจ้งว่าต้องผ่าตัดเต้านมข้างซ้าย และต้องเลาะต่อมน้ำเหลืองออก

๓.ต้องให้เคมีบำบัดเป็นจำนวน  ๑๐ ครั้ง

๔. นัดให้ผู้ป่วยมา Admitted รพ.

วัตถุประสงค์

๑.ผู้ป่วยมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตนได้ถูกต้องเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด และการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด

๒. ผู้ป่วยมีความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุ อาการ และการรักษาโรคที่ถูกต้อง

เกณฑ์การประเมินผล

๑.ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง ทั้งก่อนและหลัง การเข้ารับการผ่าตัด

๒. ทราบถึงสาเหตุและขั้นตอนการรักษาโรค

๓.เข้ารับการรักษาตามวันที่แพทย์นัดไว้

กิจกรรมทางการพยาบาล

๑.ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้ป่วย เกี่ยวกับโรคและการรักษาโรค ว่ามีความรู้มากน้อยเพียงใด

๒.อธิบายและแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด

๓.ให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุ อาการ และการรักษาโรคที่ถูกต้อง

๔. ย้ำถึงความสำคัญของการนัดตรวจเพื่อทำตามแผนการรักษา

๕. แนะนำเกี่ยวกับผลข้างเคียง ของการให้เคมีบำบัด

๖. ประเมินความพร้อมในการเข้ารับการผ่าตัด

การประเมินผลทางการพยาบาล

๑.ผู้ป่วยสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวทั้งก่อนและหลังผ่าตัดได้ถูกต้องและพยายามฝึกปฏิบัติตัวตามคำแนะนำ

๒. ผู้ป่วยมาตามนัด ตามคำสั่งของแพทย์

๓.ผู้ป่วยสามารถบอกถึงผลข้างเคียงของการให้เคมีบำบัดได้ไม่ต่ำกว่า ๕ ข้อ

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลข้อที่2
-อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจาการมีไข้สูง เช่น ภาวะขาดน้ำ ช็อก
ข้อมูลสนับสนุน
-ปัสสาวะน้อย 200 ml/วัน                                                                                                                                                              -อุณหภูมิร่างกาย  38.9 องศาเซลเซียส

วัตถุประสงค์

-อุณหภูมิร่างกายอยู่ในเกณฑ์ปกติและป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการมีไข้สูง

เกณฑ์การประเมินผล

-ไม่มีไข้ อุณหภูมิ 36.0-37.0 องศาเซลเซียส

-ไม่มีภาวะขาดน้ำ คือ ปัสสาวะน้อย

-ไม่มีภาวะช็อก

กิจกรรมการพยาบาล

  1. เฝ้าระวังและวัดอุณหภูมิร่างกายทุก4ชั่วโมง
  2. เฝ้าระวังอาการและอาการแสดงของภาวะขาดน้ำและอาการช็อก
  3. ดูแลให้ได้รับน้ำดื่มอย่างเพียงพอวันละ2,000-3,000  cc.
  4. เช็ดตัวลดไข้
  5. จัดสิ่งแวดล้อมให้อากาศถ่ายเทสะดวก
    การประเมินผล

-ผู้ป่วยดื่มน้ำได2500 cc ไม่เกิดภาวะขาดน้ำและภาวะช็อก

-ผู้ป่วยมีอุณหภูมิร่างกาย37.0 องศาเซลเซียส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 มิ.ย. 53

                หลังผ่าตัดผู้ป่วยฟื้นตัวดีขึ้น แพทย์แจ้งว่าต้องเริ่มให้เคมีบำบัด เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 53 เป็นจำนวน 10ครั้ง ผู้ป่วยรู้สึกร่างกายอ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามร่างกาย และผมเริ่มร่วง เบื่ออาหาร กลืนลำบากขึ้น เริ่มมีแผลในช่องปาก

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 1       -ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเนื่องจากเบื่ออาหาร (Anorexia)กลืนลำบาก(Dysphagia)

ข้อมูลสนับสนุน                                                                                                                                                                                                  -ผู้ป่วยเบื่ออาหาร

-ผู้ป่วยกลืนลำบาก

วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                        -ส่งเสริมให้ได้สารอาหารที่มีประโยชน์และเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย

-ปลอดภัยจากการสำลักอาหารเข้าปอด

เกณฑ์การประเมิน                                                                                                                                                                                                              -ความเบื่ออาหารลดลงรับประทานอาหารได้ 2/3 ถ้วย/มื้อ

 -ไม่มีการสำลักอาหารเข้าปอดขณะรับประทานอาหาร

กิจกรรมการพยาบาล                                                                                                                                                                            1.ดูแลความสะอาดภายในช่องปากเพื่อลดการเกิดแผลในช่องปากและเพิ่มความอยากอาหาร

2.จัดท่านอนศีรษะสูงขณะรับประทานอาหารเพื่อป้องกันการสำลักอาหารเข้าปอด

3.แนะนำอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะอาหารที่มีโปรตีน ธาตุเหล็ก และอาหารที่มีแคลอรี่สูงรวมทั้งวิตามินและเกลือแร่จากผักและผลไม้                                                                                                                                            4.อาหารควรมีลักษณะเป็นอาหารอ่อนหรือเหลวข้นไม่ควรเป็นน้ำเพื่อช่วยให้กลืนได้ง่ายไม่สำลัก

การประเมินผล                                                                                                                                                                                                    -ผู้ป่วยรับประทานอาหารได้มื้อละ1/3 ของถ้วย วันละ2-3มื้อ

                                -ความอยากอาหารเพิ่มขึ้น

                                -ไม่สำลักขณะรับประทานอาหาร

 

 

 

 

 

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลข้อที่ไม่สุขสบายเนื่องจากผลข้างเคียงของยาเคมีบำบัด

ข้อมูลสนับสนุน                                                                                                                                                                                                  -ผู้ป่วยรู้สึกร่างกายอ่อนเพลีย

                                -ผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

                                -เริ่มมีแผลในช่องปาก

วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                        -การปวดเมื่อยตามร่างกายลดลง

                                -ให้ผู้ป่วยสุขสบายและไม่รู้สึกอ่อนเพลีย

                                -แผลในช่องปากลดลง

เกณฑ์การประเมินผล                                                                                                                                                                                         -ผู้ป่วยบอกว่าสุขสบายขึ้น อาการอ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามร่างกายลดลง

                                -การเกิดแผลในช่องปากลดลง

 กิจกรรมการพยาบาล                                                                                                                                                                                                                         1.ให้ผู้ป่วยพักผ่อนให้เพียงพอ

                                                                2.ดูแลความสะอาดของช่องปากอยู่เสมอ

                                                                3.รับประทานอาหารอ่อนย่อยง่ายหลีกเลี่ยงอาหารที่เผ็ดร้อน

                                                                4.กระตุ้นให้ดื่มน้ำมากๆอย่างน้อยวันละ2,000 ซีซี/วัน

การประเมินผล                                                                                                                                                                                                                                    -ผู้ป่วยปวดเมื่อยตามร่างกายลดลง

                                                                -เกิดแผลในช่องปากลดลง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 มิ.ย. 53
                                ได้รับเคมีบำบัดครบ 10 ครั้ง แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ ผู้ป่วยท่าทางอ่อนเพลีย น้ำหนักลดจากเดิม 2 กิโลกรัม ผมร่วงหมดศีรษะ พูดน้อยลง ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ท่าทางคิดมาก ซึมเศร้า
ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล
: ผู้ป่วยไม่สามารถเผชิญปัญหาได้อย่างเหมาะสมเนื่องจากสภาพความเจ็บป่วยจากผลการรักษา

ข้อมูลสนับสนุน: 1. ผู้ป่วยพูดน้อยลง ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ท่าทางคิดมาก ซึมเศร้า
                                2. ผู้ป่วยท่าทางอ่อนเพลีย น้ำหนักลดลงจากเดิม 2 กิโลกรัม

วัตถุประสงค์: ส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถเผชิญกับความเจ็บป่วยได้อย่างเหมาะสมและปรับตัวต่อภาวะการเจ็บป่วยได้

เกณฑ์การประเมินผล: 1. สีหน้ายิ้มแย้ม ไม่มีอาการซึมเศร้า
                                         2. พูดคุยกับผู้ป่วยข้างเตียง มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ไม่เงียบเฉย
                                         3. รับประทานอาหารและนอนหลับพักผ่อนได้มากขึ้น

กิจกรรมการพยาบาล
1. สร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย แสดงท่าทีเห็นใจผู้ป่วย
2. สังเกตพฤติกรรม สีหน้า ท่าทางหรือซักถามข้อมูลผู้ป่วยเพิ่มเติมจากญาติ
3. เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยซักถามเกี่ยวกับโรคและการรักษาทางการพยาบาลตามความเหมาะสมและแนะนำการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องกับสภาวะของโรค
4. เปิดโอกาสและสนับสนุนให้ผู้ป่วยและญาติซักถามในสิ่งที่สงสัยและยังไม่เข้าใจ
5. แนะนำให้ญาติให้กำลังใจผู้ป่วยและหลีกเลี่ยงการพูดคุยในสิ่งที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดความวิตกกังวลและสนับสนุนให้ญาติมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย

การประเมินผลการพยาบาล: ผู้ป่วยพูดคุยมากขึ้น มีสีหน้าท่าทางซึมเศร้าลดลง รับประทานอาหารได้มื้อละครึ่งถ้วย น้ำหนักไม่ลดลงจากเดิม ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในแผนการรักษาพยาบาล พยายามปฏิบัติตัววตามคำแนะนำ ผู้ป่วยและครอบครัวซักถามข้อสงสัยเพิ่มเติม

 

 

 

1 ก.ค. 53
                ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลด้วยอาการหายใจลำบาก เหนื่อย ใช้กล้ามเนื้อหายใจ ผอม ทานอาหารเองไม่ได้ แพทย์สั่งให้ใส่ O2 canular และสั่งเจาะเลือด ตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด เพิ่มเติม ผลพบ meditation mastastasis
ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลข้อที่ ๑

                                                การหายใจไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนก๊าซในถุงลมปอดลดลง
ข้อมูลนับสนุน                    -ผู้ป่วยมีอาการหายใจลำบาก เหนื่อย ใช้กล้ามเนื้อหายใจ
                                                -X-ray ปอดพบ meditational mastastasis
เป้าหมายทางการพยาบาลและเกณฑ์การประเมินผล
เป้าหมายทางการพยาบาล                : ส่งเสริมให้การแลกเปลี่ยนก๊าซในถุงลมปอดมีประสิทธิภาพมากที่สุด
เกณฑ์การประเมิน                               : - ลักษณะการหายใจปกติ ไม่มีอาการหายใจลำบาก
                                                                   - ไม่ใช้กล้ามเนื้อคอช่วยในการหายใจ
                                                                   - ผู้ป่วยไม่เกิดอาการขาด O2
กิจกรรมทางการพยาบาล
               
-ประเมินสัญญาณชีพโดยเฉพาะลักษณะการหายใจว่ามีการหายใจเร็วและแรงขึ้นหายใจลำบาก หรือใช้กล้ามเนื้อช่วยในการหายใจหรือไม่ และสังเกตอาการ cyanosis (ภาวะขาดO2)
                -จัดท่าให้ผู้ป่วยนอนในท่าศีรษะสูงเพื่อทำให้กระบังลมเคลื่อนต่ำลงไม่ไปดันปอดทำให้ปอดขยายตัวได้ดีขึ้น การระบายอากาศและการแลกเปลี่ยนแก๊สเป็นไปได้ดีขึ้น
                -ดูแลให้ได้รับO2ตามแผนการรักษา
                -ฝึกให้ผู้ป่วยบริหารการหายใจให้ถูกต้อง โดยหารใจเข้าลึกๆ ให้ท้องป่องแล้วค่อยๆผ่อนลม หายใจออกอย่างช้า จนหมดเพื่อลดการเกิด airway collapse และฝึกกล้ามเนื้อกระบังลมให้แข็งแรง
การประเมินผลการพยาบาล
               
-ผู้ป่วยหายใจปกติ อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้ง/นาที
                -ผู้ป่วยไม่มีอาการขาดO2
                -ผู้ป่วยฝึกบริหารการหายใจได้ถูกต้องและสามารถปฏิบัติได้วันละ ๕-๖ ครั้ง ครั้งละ๑๐ นาที

 

 

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลข้อที่ ๒
                                                ผู้ป่วยมีภาวะพร่องโภชนาการ เนื่องจากรับประทานอาหารไม่ได้
ข้อมูลสนับสนุน                                 ผู้ป่วยผอม ทานอาหารไม่ได้
เป้าหมายทางการพยาบาลและเกณฑ์การประเมินผล
เป้าหมายทางการพยาบาล  : ส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
เกณฑ์การประเมินผล          : ผู้ป่วยได้รับสารอาหารครบครบทุกมื้อ
                                                  : ผู้ป่วยไม่มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน สำลัก ท้องเสีย หรือมีเลือดออกในทางเดินอาหาร

บันทึกนี้เขียนโดย  เมื่อ