กลุ่มแปรรูปลูกจันทน์ป้ารื่น
สถานที่ตั้ง : 85/1 หมู่ที่ 2 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางระรื่น ปลัดสงคราม
โทร :087-1113478, 075-441844
e-mail :

รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

แปรรูปลูกจันทน์เทศป้ารื่น


รายการสินค้า (2)


กลุ่มผู้ผลิตพัดใบกะพ้อ
สถานที่ตั้ง : 170/1 โคกยาง หมู่ 10 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นายจรัญ ฤทธิ์ทอง
โทร :085-1401692, 089-7937691
e-mail :

รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

พัดใบกะพ้อ


รายการสินค้า (2)


กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำตกวังศิลารักษ์
สถานที่ตั้ง : 395/1 หมู่ 3 บ้านเถลิง ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : คุณประทุม มานะจิตต์
โทร :08 7686 0494, 08 9469 1707
e-mail :

รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

ลูกจันทน์แปรรูป


รายการสินค้า (6)


กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนนา
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 41 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางวันดี อินทนุพัตร
โทร :075 441145, 089 5882509
e-mail : [email protected]

รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

ขนมลูกจันทน์เส้น

ดอกไม้ประดิษฐ์จากเกล็ดปลา


รายการสินค้า (8)