การเขียนอธิบาย


การเขียนอธิบาย
คือ การเขียนเพื่ออธิบายความหมายให้กระจ่าง หรือขยายความให้มีรายละเอียดชัดเจนขึ้น หรือชี้เเจง หรือชี้เเจงสิ่งต่างๆ ให้เเจ่มเเจ้งขึ้น งานเขียนที่มีลักษณะเป็นการอธิบายนี้ ผู้เขียนสามารถนำถ้อยคำมาเรียบเรียงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสละสลวย เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ตรงตามที่ผู้เขียนต้องการ

๑.  เเนวทางในการเขียนอธิบาย มีดังนี้
๑.๑ การเขียนอธิบายจากการสังเกตสิ่งเเวดล้อมในธรรมชาติ
      จำเป็นต้องฝึกตนเองให้เป็นคนช่างสังเกต จดจำข้อมูลให้แม่นยำต้องมีวิธีเขียนเป็นไปตามลำดับ ไม่สับสน รู้จักใช้ถ้อยคำที่เหมาะสมด้วยจึงจะทำให้งานเขียนชวนให้ผู้อื่นติดตาม
       สิ่งเเวดล้อมในธรรมชาติที่น่าสนใจมีอยู่มากมาย ถ้าจะเขียนอธิบายสิ่งเหล่านั้นต้องสังเกตดูว่า อะไรเป็นลักษณะเด่นของสิ่งต่างๆ แล้วเลือกกล่าวถึงลักษณะสำคัญที่เห็นได้ชัดเจนมาประมวลให้ครบถ้วน

ตัวอย่าง การเขียนอธิบายสิ่งเเวดล้อมในธรรมชาติ
        นกภูหงอนหัวน้ำตาลเเดง เป็นนกที่มีขนาดเล็กมาก (๑๔ ซม.) หงอนขนบนหัวมีขนาดสั้น ลำตัวผอมบาง ด้านบนลำตัวมีขีดลายสีขาว ขนบริเวณหูสีน้ำตาลแดงมีลายขัดสีขาว ขนปลายหางสีขาว และด้านล่างลำตัวสีขาว
        ในประเทศไทยพบในภาคเหนือ เช่น ที่ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ และในภาคกลาง เช่น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เป็นต้น
                                                                                                                                                                                 วัชระ สงวนสมบัติ

๑.๒ การเขียนอธิบายจากการสังเกตพฤติกรรมของบุคคล
       เป็นการเขียนอธิบายถึงความคิดที่สัมพันธ์กับการกระทำ ตลอดจนวิธีทำสิ่งต่างๆ 

ตัวอย่าง การเขียนอธิบายถึงความคิดที่สัมพันธ์กับการกระทำ

                                                                ข้าวหน้าไก่นึ่งกุนเชียงเห็ดหอม
       \"เข้าครัวกับหมึกแดง\"
       นำกะทะตั้งไฟใส่น้ำมันพอร้อนใส่ต้นหอมซอย กระเทียมสับผัดจนหอม นำไก่ กุนเชียง และเห็ดหอม นำถ้วยผสมน้ำซุปไก่ น้ำเห็ดหอม ซีอิ๋วดำ ซีอิ๋วหอย น้ำมนงา พริกไทยขาว เทลงในถ้วยข้าว แล้วนำไปนึ่งจนกระทั่งสุก พอสุกนำถ้วยคว่ำลงเอาส่วนที่มีไก่ กุนเชียง เห็ดหอมไว้ข้างบน แต่งหน้าด้วยผักชี ทานกับเเตงกวา พริกชี้ฟ้าเขียวหั่น และต้นหอม
                                                                                                                                                                 หมึกแดง
                                                                                                                                 เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗

๑.๓  การเขียนอธิบายเหตุผล
       การเขียนอธิบายเหตุผล จะพบในงานเขียนรูปแบบต่างๆ กัน เช่น เรียงความ บทความ คำปราศัย โอวาท สุนทรพจน์ คำไว้อาลัย คำกล่าวสดุดี ฯลฯ

ตัวอย่าง การเขียนอธิบายเหตุผล

                                                                                คนฉลาด
       เมื่อเราหาเงินหาทองได้ เราก็ควรใช้ให้มันเป็นประโยชน์ ใช้สำหรับตนบ้าง กินอยู่ เครื่องนุ่งห่ม จัดบ้านจัดเรือนตามสมควรแก่ฐานะ เหลือจากนั้นเราก็แบ่งสรรปันส่วนบำเพ็ญสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ ช่วยสร้างสิ่งที่ควรสร้าง เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์คนชรา เป็นต้น
       เราอยู่สบาย มีทรัพย์สินเงินทองจับจ่ายใช้สอย เราก็นึกถึงความลำบากของคนเหล่านั้นบ้าง โดยช่วยอนุเคราะห์เกื้อกูลเขาตามฐานะ หรือว่าเรามีปัญญา มีสมอง มีเงินทอง เเทนที่จะนั่งให้เขากู้ท่าเดียว เราก็เอาไปหมุนสร้างโรงงานประเภทต่างๆ ก็เท่ากับสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์เหมือนกัน เพราะคนที่ยากจนจะได้เข้าไปอาศัยเป็นกรรมกรรับใช้ในโรงงาน ทำให้การเงินหมุนเวียน คนเหล่านั้นได้กินได้ใช้อยู่ เราก็นอนสบายเพราะว่าทุกคนมีงานทำกันทั่วถึง โจรผู้ร้ายก็ลดน้อยลงไป เราไม่ต้องหวาดระเเวง กลางคืนก็นอนเป็นสุข หลับเป็นสุขอย่างนี้เป็นการสงเคราะห์ทั้งเขาทั้งเรา รู้จักใช้สิ่งที่เรามีให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ คนเหล่านี้ เราเรียกว่า เป็นคนฉลาดใช้เงินเป็น
                                                                                                                                              พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)

๒.  มรรยาทในการเขียนอธิบาย 
      การเขียนที่สัมฤทธิ์ผลนั้น คือ การเขียนที่ผู้อ่านเข้าใจตรงตามที่ผู้เขียนต้องการ การให้เกิดความประทับใจในข้อเขียนนั้นๆ การเขียนจึงต้องอาศัยการฝึกฝนและแบบอย่างในการเขียน ผู้เขียนจึงต้องรู้ลักษณะของเรื่องที่จะเขียน รู้จักผู้อ่านและจุดมุ่งหมายของการเขียน ดังนั้นผู้เขียนควรตระหนักในข้อคิดที่ใส่ลงในงานเขียน
       
      มารยาทในการเขียน มีข้อปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑  เขียนให้ถูกต้องตามอักขรวิธี โดยใช้สระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ให้ถูกต้อง การแบ่งวรรคตอนควรระมัดระวังให้มาก เพราะถ้าเว้นวรรคผิด อาจทำให้ผิดความหมาย
๒.๒  การนำข้อความของผู้อื่นมาเขียน ต้องให้เกียรติเจ้าของของข้อความนั้น โดยอ้างอิงแหล่งที่มา ลแส่เครื่องหมายอัญประกาศคลุมข้อความที่ยกมาอ้าง เช่น
      \"(ข้อความ)\" จากหนังสือ \"(ชื่อหนังสือ)\" ของ \"(ชื่อผู้เเต่ง)\"
๒.๓  ข้อเขียนนั้นต้องไม่ทำความเดือดร้อน รำคาญใจ และเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น เช่น เขียนชื่อ-นามสกุล ยศ ตำแหน่ง ไม่ถูกต้อง ใช้ภาษาที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือมีความหมายถึงสิ่งไม่ดีไม่งาม
๒.๔  ไม่เขียนข้อความพาดพิงให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงซึ่งอาจถูกฟ้อง เรียกค่าเสียหายในข้อหาหมิ่นประมาท ไม่ควรใช้อารมณ์ของตนเองในการเขียนวิจารณ์ผู้อื่นโดยปราศจากเหตุผล และข้อเท็จจริง
๒.๕  เขียนสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่ววนรวม ทั้งด้านความรู้ ความบันเทิง เพื่อให้เกิดความสามัคคี และความสงบสุขแก่สังคม และประเทศชาติ

การเขียนอธิบายเป็นวิธีการเขียนชี้เเจงความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ให้เข้าใจได้ชัดเจน ดังนั้นการเขียนอธิบายที่ดีย่อมทำให้สามารถเข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้น จึงควรพยายามเขียนอธิบายให้ดี  โดยการหมั่นเขียนและอ่านข้อความที่เป็นการอธิบาย เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน และควรตระหนักถึงมารยาทในการเขียน เพราะจะช่วยส่งเสริมให้งานเขียนนั้นมีคุณค่า

แหล่งที่มา  : http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=2312