สถานที่ต่อไป เป็นสถานที่ที่ภูมิใจนำเสนอมากเป็นพิเศษครับ เพราะตั้งอยู่ในจังหวัดบ้านเกิดผมเอง และยังได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางประวัติศาสตร์ จากองค์การยูเนสโก (UNESCO) อีกด้วย

                 

     สถานที่นี้ก็คือ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงนั้นเอง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านเชียง  จังหวัดอุดรธานี ซึ้งถือว่าเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่มีอายุราว 1822 - 4600 และยังถือได้ว่าเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ และภูมิภาคเอเซียอาคเนย์อีกด้วย

                

    สำหรับสิ่งที่น่าสนใจ เราสามารถแบ่งออกได้สองส่วน ส่วนแรกคือ บริเวณวัดโพศรีใน จะแสดงถึงการขุดค้นทางโบราณคดี วัตถุที่พบตามชั้นดิน โบราณวัตถุ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาชนะดินเผาที่ฝังรวมกับศพ ส่วนที่สองก็จะเป็นอาคารที่จัดแสดงถึงบ้านเชียง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

                                 

   เพื่อนๆที่สนใจจะมาเที่ยวชม สามารถมาได้ทุกวัน ซึ่งจะมีค่าเข้าชมประมาณ 30 บาทนะครับ