ศิลปะ เป็นคำที่มีความหมายทั้งกว้างและจำเพาะเจาะจง ทั้งนี้ย่อมแล้วแต่ทัศนะของแต่ละคนแต่ละสมัยที่จะกำหนดแนวความคิดของศิลปะให้แตกต่างกันออกไป หรือแล้วแต่ว่าจะมีใครนำคำว่า“ศิลปะ”นี้ไปใช้อย่างไร กล่าวได้ว่า ศิลปะเป็นสุนทรียศาสตร์ และ“ศิลปะมิได้จำลองความงาม แต่สร้างความงามขึ้น” ข้อความดังกล่าว ฉันได้อ่านจากนิตยสารเล่มหนึ่งเมื่อสมัยที่ฉันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครั้งแรกที่อ่านฉันงงกับความหมายของมันมาก ไม่เข้าใจเลยว่าข้อความนี้สื่ออะไรกันแน่ แต่มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ฉันเกิดความสนใจในศิลปะการวาดภาพและเริ่มต้นที่จะศึกษาและมีการฝึกฝนในเวลาต่อมาเพื่อหาคำตอบของมัน

       ฉันเริ่มต้นศึกษาการวาดภาพจาก Internet หนังสือต่างๆ รวมทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียนวิชาศิลปะ คุณครูสอนหลักง่ายๆ ของการวาดภาพ ฉันเริ่มเรียนรู้จากจุดนั้นและมีการศึกษา ฝึกฝนเพิ่มเติมในหลักการวาดที่ยากขึ้น จนกระทั่งวันหนึ่งคุณครูเลือกผลงานของฉันเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆ ในห้อง หลังจากนั้นฉันก็ได้เริ่มฝึกฝนเรื่อยมา เช่น การขีดเส้นลักษณะต่างๆ หัดสร้างภาพจากเรขาคณิตและเริ่มมีการใส่ส่วนโค้งเว้าให้มากขึ้น ฝึกการแรเงาโดยการฝึกการลงน้ำหนักดินสอที่มือ เป็นต้น จนถึงระดับมัธยมศึกษาซึ่งทุกครั้งที่มีกิจกรรมเพื่อนๆ และคุณครูมักจะเลือกให้ฉันรับผิดชอบเกี่ยวกับการวาดภาพเสมอๆ นั่นเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ฉันรู้สึกภาคภูมิใจและใช้เป็นแรงผลักดันให้มีความสนใจและเรียนรู้ฝึกฝนมากขึ้น จนกระทั่งปัจจุบันฉันมีความสามารถในการวาดภาพในระดับหนึ่งที่ตัวฉันพอใจและพบคำตอบที่ฉันสงสัยแล้วว่า ศิลปะเป็นการสร้างสรรค์ล้วน ๆ ไม่เกี่ยวข้องกับความงามวัตถุในธรรมชาติ  เป็นความงามที่แสดงออกได้แม้ในสิ่งที่น่าเกลียด  แต่เมื่อเสร็จแล้ว ก็ยังปรากฎความงามที่เกิดจากอารมณ์ที่ศิลปินแสดงออกนั่นเอง  และข้าพเจ้าก็จะพัฒนาฝึกฝนต่อไป ตราบที่ฉันยังมีแรงบันดาลใจ จินตนาการและความฝัน

หากถามว่าข้าพเจ้าได้อะไรจากการวาดภาพ ?

      ขณะนี้ฉันต้องเรียนเนื้อหาวิชาที่เป็นวิชาการหนักๆ จนทำให้ในบางครั้งสมองก็เกิดความเหนื่อยล้า เกิดความเครียด และเรียนไม่ได้ผลดี “ศิลปะการวาดภาพ” นี้จึงเป็นทางออกหนึ่งที่ช่วยฉันได้ เนื่องจากเป็นวิชาที่ ช่วยสร้างสมาธิ ทำให้ผ่อนคลายความเครียดจากการเรียน สามารถสร้างสรรค์และปลดปล่อยจินตนาการได้อย่างไม่จำกัด ได้ฝึกการใช้สมองเพื่อพัฒนาสมาธิ  ฝึกสมองให้ได้มีโอกาสในการจำ การคิดและลดความเสี่ยงการเกิดโรคความจำเสื่อม มีการฟื้นฟูการใช้ระบบประสาทส่วนต่างๆ เกิดความเพลิดเพลิน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และยังเป็นตัวอย่างในการอนุรักษ์ศิลปะของไทยอีกด้วย

       ข้อคิด “ความคิดดีๆ เพียงความคิดเดียว สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ทะยานสู่ความสำเร็จได้”และ “คำตอบของสิ่งที่เราสงสัยยังคงอยู่ที่เดิมและเป็นจริงอยู่เสมอ ตราบใดที่เรายังมีความพยายามและมุ่งมั่นที่จะก้าวเดินเข้าหามัน สักวันคำตอบนั้นก็จะปรากฏต่อหน้าของเราได้

 

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับศิลปะ

http://www.bspwit.ac.th/LINK%20PAGE/Art%20Group/Art%20Group.php

http://www.kroobannok.com/blog/20185

http://www.okkid.net/blog_journal_detail.php?journal_id=3506

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=delineate&date=17-07-2007&group=1&gblog=1