การพัฒนาทักษะการเล่นเอแมท

 

     เอแม็ท (A-MATH) เป็นเกมต่อเลขคำนวณ ทักษะของการเล่นนั้นคือการต่อตัวเลขตามหลักการคำนวณคณิตศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการบวก ลบ คูณ หาร ลงบนช่องตารางให้เกิดผลดีที่สุด เมื่อจบการแข่งขันผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดเป็นผู้ชนะ คะแนนจะเกิดจากค่าประจำตัวเบี้ยแต่ละตัวในการลงเล่นแต่ละครั้งรวมกับช่องตารางต่างๆ ที่มีค่าแตกต่างกันไป ผู้เล่นอาจจะเล่นแบบฝ่ายละ 1 คน หรือจับคู่เป็นทีมแข่งกันก็ได้

 

   จากความหมายดังกล่าวทำให้ข้าพเจ้าสนใจและอยากเล่นเกมนี้ได้  ข้าพเจ้าจึงเข้าร่วมชมรมหมากกระดานของทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เมื่อปี  พ.ศ.  2547  และเริ่มการเรียนรู้การเล่นเอแมทตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

      เริ่มแรกอาจารย์สอนให้ข้าพเจ้ารู้จักกฎกติกาของการเล่น  จากนั้นก็ให้ข้าพเจ้าลองเล่นด้วยตนเองคู่กับเพื่อน และเมื่อข้าพเจ้ากลับไปที่บ้าน ข้าพเจ้าจะเล่นเอแมทออนไลน์ผ่าน  www.thaibg.com  วันละหลายๆกระดานเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่ว  และแล้วข้าพเจ้าก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันเอแมทเป็นครั้งแรกในงานแบรนด์  ได้อันดับที่  30   

 

   เมื่อข้าพเจ้าเริ่มคุ้นเคยและรู้จักกับการเล่นเอแมทเบื้องต้นมากขึ้นแล้ว  ข้าพเจ้าก็ได้เรียนเทคนิคที่ซับซ้อนมากขึ้นจากอาจารย์  ไม่ว่าจะเป็น  หลักการวางเบี้ยในตำแหน่งต่างๆ  การวางแผนการเล่น  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  การคิดเลขเร็ว  เป็นต้น  จนข้าพเจ้าสามารถเล่นเอแมทได้ดียิ่งขึ้นจึงลงสนามแข่งเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการเล่นเอแมทของตนเองต่อไป 

            ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการแข่งขันเอแมทหลายรายการ  ดังนี้

1. เข้าร่วมการแข่งขันเอแมทชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได้รางวัลอันดับที่  9  คู่กับนางสาวทิพวรรณ  ชนะศึก

 

2.  เข้าร่วมการแข่งขันเอแมทชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จากทั้งหมดกว่า 200  ทีม   ได้ลำดับที่  6  คู่กับนางสาวทิพวรรณ  ชนะศึก

    นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้รับรางวัลเหรียญทองเอแมทประเภทหญิงเดี่ยวระดับมัธยมต้นในการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนประจำปีการศึกษา  2549  , รางวัลเหรียญทองเอแมทประเภททีมในการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนประจำปีการศึกษา  2552  และล่าสุดได้เป็นตัวแทนคณะแพทยศาสตร์ไปแข่งขันกีฬาเฟรชชี่  ประจำปีการศึกษา  2553  และได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทหญิงเดี่ยวจากการแข่งขันในครั้งนี้

 

       ตั้งแต่ข้าพเจ้าได้เล่นเอแมทมา ข้าพเจ้าได้รับทักษะในการต่อเลขคำนวณ  การคิดเลขเร็ว  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  รวมถึงการได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆมากมาย  ถือเป็นประสบการณ์ที่มีค่าต่อการเรียนรู้ของข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก 

 

 

เอกสารอ้างอิง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%97

 

วันที่  22  สิงหาคม  2553