ดีในชั่ว

 ส่วนที่ดี                       มีซ่อน                          อยู่ในชั่ว
ซึ่งสอนให้                   เต็มตัว                          ไม่ยั้งท่า
มันสอนอย่าง               เจ็บช้ำ                เป็นธรรมดา
แต่มันสอน                   ลึกกว่า                         เมื่อได้ดี
ชั่วมันสอน                   มากกว่า                       หรือจริงกว่า

มันสอนได้                   ดีกว่า                           ความสุขศรี
สอนดีกว่า                    ให้กลับตน                  จนถูกวิธี
เกลียดกลัวชั่ว             กว่าก่อนนี้                     ดีอย่างจริง
ให้ศรัทธา                     วิ่งหา                           พระศาสนา

เรียนสิกขา                   ภาวนา                          เป็นอย่างยิ่ง
สัตว์นรก                      หมกอยู่                        ยังรู้ติง
ตัวของตัว                    เพราะชั่วสิง                 สอนรุนแรง ฯ


ได้ดีเพราะถูกด่า

 ฉันมีดี             เพราะถูกด่า     น่าหัวไหม
ยิ่งดีใจ             เพราะถูกด่า    ดูน่าหัว
ใครจะด่า         สักเท่าไร          ไม่เคยกลัว
เรื่องจะชั่ว        อย่างเขาด่า      นั้นอย่าเกรง
ใครไม่ดี           คนที่คิด           ริษยา
หาแง่ด่า           กันโขมง          ล้วนโฉงเฉง
เมื่อยปากเข้า    ปากก็มุบ         หุบปากเอง
ยิ่งครื้นเครง     คือฉันท้า         ให้ด่าฟรี
ฉันเป็นคน       ได้ดี                 เพราะคำด่า
กลายเป็นสิ่ง    นำมา               ซึ่งศักดิ์ศรี
ด่าเท่าไร          ก็เห็นไม่           จริงสักที
เลยได้ดี            เพราะถูกด่า     น่าหัวครันฯ


จะดูโลกแง่ไหนดี?

จงดูเถิด                       โลกนี้             มีหลายแง่
ดูให้แน่                        น่าสรวล          เป็นชวนหัว
หรือชวนเศร้า               โศกสลด          ถึงหดตัว
ดูให้ทั่ว                        ถ้วนความ       ตามแสดง
จะดูมัน                        แง่ไหน            ตามใจเถิด
แต่ให้เกิด                     ปัญญา             มาเป็นแสง
ส่องทางเดิน                 ชีวา                  ราคาแพง
อย่าให้แพลง                พลาดพลั้ง       ระวังเอยฯ

มองถูก ทุกคลาย

 มองอะไร                     มองให้เห็น                  เป็นครูสอน
มองไม้ขอน                 หรือมองคน                 มองค้นหา
มีสิ่งสอน                      เสมอกัน                       มีปัญญา
จะพบว่า                      ล้วนมีพิษ                    อนิจจัง
จะมองทุกข์                 หรือมองสุข                 มองให้ดี
ว่าจะเป็น                     อย่างที่               เรานึกหวัง
หรือเป็นไป                  ตามปัจจัย                    ให้ระวัง
อย่าคลุ้มคลั่ง                จะมองเห็น          เป็นธรรมดา
มองโดยนัย                  ให้มันสอน                   จะถอนโศก
มันเยกโยก                   มันไม่สอน                   นอนเป็นบ้า
มองไม่เป็น                  จะโทษใคร                  ที่ไหนมา
มองถูกท่า                    ทุกข์ก็คลาย                 สลายเองฯ

******************************
พุทธทาส ภิกขุ
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี