(1)  ภาพการแต่งกายของคนในท้องถิ่น
-  พิจารณาการแต่งกายของคนในรูปภาพว่าแต่งกายถูกต้องตามหลักการต่อไปนี้หรือไม่  ? อย่างไร ? ลงใน "เพิ่มบันทึกที่ 7"

o  ความเหมาะสมตามหลักการแต่งกาย

เหมาะสม เพราะสวมใส้เสื้อผ้าด้วยความประณีตและกลมกลืนกับตัว เหมาะสมกับกาลเทศะ เป็นชุดกระโปรงทำให้ดูสุภาพเรียบร้อย และมีการใช้เครื่องประดับในการตกแต่ง

o  ความเหมาะสมของเสื้อผ้าต่อบุคลิกภาพ  วัย  และผิว

เหมาะสม เพราะตัวผู้ใส่ดูมีความเป็นผู้ใหญ่ จึงเหมาะกับสีที่ไม่สดใสมากนัก และบุคลิกก็ดูหวานๆเหมาะกับชุดที่ใส่ ส่วนเรื่องผิวที่เลือกสีเสื้อผ้าได้ดี เพราะจากภาพตัวผู้ใส่ค่อนข้างขาว สีน้ำเงินทำให้ผิวดูเด่นขึ้น

o  ความเหมาะสมของเสื้อผ้าสำหรับคนสูง  เตี้ย  และอ้วน

เหมาะสม เพราะผู้ใส่รูปร่างค่อนข้างดีอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่มีปัญหากับการใส่เสื้อผ้าเท่าไร

o  ความเหมาะสมของเสื้อผ้าสำหรับคนหนักบน  หนักล่าง  และผอม

เหมาะสม เพราะผู้ใส่รูปร่างค่อนข้างสมส่วน และดีอยู่แล้ว


o  ความเหมาะสมของการเลือกใช้ผ้าที่เป็นริ้วและลาย

เหมาะสม เพราะจากภาพกระโปรงมีส่วนที่พริ้วเล็กน้อยกำลังดี

o  ความเหมาะสมของการเลือกชนิดของคอเสื้อที่สวมใส่

เหมาะสม เพราะเป็นเกาะอกแต่ผู้ใส่เลือกใช้สร้อยมาใส่เป็นเครือ่งประดับทำให้ไม่ดูโล่งจนเกินไป

 

   

 

o  ความเหมาะสมตามหลักการแต่งกาย

       แต่งกายไม่เหมาtสมใส่เสื้อผ้าโป๊เกินไป


o  ความเหมาะสมของเสื้อผ้าต่อบุคลิกภาพ  วัย  และผิว

       แต่งเหมาะสมกับบุคลิกกับผิวแต่ไม่เหมาะสมกับวัย


o  ความเหมาะสมของเสื้อผ้าสำหรับคนสูง  เตี้ย  และอ้วน

       เนื่องจากเป็นคนสูงใส่เสื้อผ้าสีดำรักรูปทำให้ดูสูงโปร่ง


o  ความเหมาะสมของเสื้อผ้าสำหรับคนหนักบน  หนักล่าง  และผอม

       เนื่องจากเป็นคนที่สูงและผอมควรใส่เสื้อผ้าที่เป็นพลางตาให้ดูสมส่วนมากยิ่งขึ้น

o  ความเหมาะสมของการเลือกใช้ผ้าที่เป็นริ้วและลาย

     ควรใส่เสื้อผ้าที่เป็นเส้นขวางเพื่อให้ดูเตี้ยลงหรือใส่เสื้อที่แยกออกจากกระโปรงและอาจจะตกแต่งด้วยกระเป๋า เครื่องประดับ


o  ความเหมาะสมของการเลือกชนิดของคอเสื้อที่สวมใส่

    ควรใส่เสื้อคอวีแต่ไม่ลึกมากเพื่อให้ดูสมส่วน