หน่วยที่ 2 การเลือกใช้ ตกแต่งและตัดเย็บเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

1  นักเรียนจะมีวิธีการเลือกใช้เสื้อผ้าสำหรับตนเองให้เหมาะสมกับโอกาสและกาลเทศะอย่างไร

2  นักเรียนคิดว่าการทำบาติกสามารถทำได้บนวัสดุชนิดใด

3  นักเรียนคิดว่าจะนำเครื่องแต่งกายพื้นบ้านมาใช้ในโอกาสใดบ้าง

4  นักเรียนมีวิธีการนำเสื้อผ้าเก่าๆ ทำให้เป็นเสื้อผ้าใหม่ได้อย่างไรบ้าง

5  การตกแต่งและตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อสวมใส่เองมีประโยชน์อย่างไรบ้าง