ขอกราบขอบพระคุณพระมหาเมธาที่กรุณาสรุปการเรียนให้

 

บรรยายการเรียนสัปดาห์ ที่ 2  วันอาทิตย์ที่ 2 พ.ค. 53  

วิชา สัมมนาการบริหารการศึกษา 

ผศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย

ผศ.ดร.ชวาล ศิริวัฒน์

เรื่อง รายงาน 8 กลุ่ม

ให้ แต่ละกลุ่มสรุปเนื้อหาที่จะรายงานแล้วเอามาเข้าแฟ้มรวมกันทั้ง 8 กลุ่ม

ส่วน สัมมนาใหญ่ ที่สัปดาห์ก่อน ว่าจะให้จัดเอง หรือไปสัมมนาต่างประเทศ(ลาว)นั้น

สรุป ว่า ไม่ต้องทำเองและไม่ต้องไปสัมมนาต่างประเทศ(ลาว)แล้ว

แต่ ให้ไปหาข้อมูลการจัดสัมมนาที่เป็นโครงการของ มจร. เขาจัดอยู่แล้ว ให้เราแค่ไปช่วยเขาจัดและหาข้อมูลในการจัดงานสัมมนา ตั้งแต่เริ่มตั้น คือ

1.ก่อน สัมมนา การประชุมเตรียมงาน การจัดของ การประสานงาน การจัดสถานที่ ฯลฯ

2.ระหว่าง สัมมนา คือวันจัดงาน การต้อนรับ การลงทะเบียน การเก็บข้อมูลบันทึกข้อมูลระหว่างสัมมนา จัดเลี้ยงอาหาร เสริฟน้ำ ฯลฯ

3.หลัง การสัมมนา สรุปเนื้อหาทั้งหมด

4. สรุปประโยชน์ของการสัมมนา