ต้องการเปลี่ยนชื่อลูกสาวค่ะ
น้องเกิดวันอาทิตย์ เวลา 01:00 น.
จะดูการตั้งชื่อตามวันเกิดเป็นวันเสาร์ หรือว่าวันอาทิตย์คะ
ในเงื่อนไขระบุว่า วันอาทิตย์ นับเวลาตั้งแต่ 06:00 น -05:59 น
ดังนั้น น้องเกิดเวลา 01:00 น ต้องดูของวันเสาร์ใช่หรือไม่
เพราะการตั้งชื่อตามวรรคศรี ของน้อง ถ้าดูตามวันเสาร์ จะเป็นอักษร ศ ษ ศ ห ฬ และ ฮ ซึ่งเป็นกาลากินี ของวันอาทิตย์ ถ้าตั้งชื่อตามวรรคศรี ดูตามวันอาทิตย์ จะเป็นอักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ และ ญ ซึ่งเป็นกาลากินี ของวันเสาร์
คุณแม่ก็เลยไม่มั่นใจว่า จะเลือกวรรคศรี ตามวันเกิดวันไหนดีคะ ระหว่าง วันอาทิตย์ และ วันเสาร์
ช่วยตอบด้วยนะคะ
คุณแม่น้องแองจี้