การทำหน้ากากผีตาโขน มีวิธีการทำดังต่อไปนี้คือ

ผีตาโขน มี 2 จำพวก คือ ผีตาโขนใหญ่และผีตาโขนเล็กหรือผีตาโขนทั่วไป

การทำผีตาโขนใหญ่ ทำเป็นรูปผู้ชายตนหนึ่ง และรูปผู้หญิงตนหนึ่ง ผู้จัดทำมีชาวบ้านตระกูลหนึ่ง อยู่ในบ้านด่านซ้าย หมู่ที่ 2 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย เป็นผู้ที่มีจัดทำติดต่อกันมาหลายชั่วอายุคน ช่างตระกูลนี้ถือเป็นหน้าที่ของตนที่จะต้องกระทำ เพราะถ้าปีใดไม่ทำ อาจทำให้คนในตระกูลนั้นเกิดภัยพิบัติ เช่น เจ็บป่วยไข้ เป็นต้น การทำรูปผีตาโขนใหญ่เชื่อกันว่า จำลองมาจากร่างกายของคนแปดศอก คือ คนสมัยโบราณ ซึ่งเล่าต่อ ๆ กัน มาว่าคนสมัยก่อนรูปร่างใหญ่โตมาก ใหญ่ขนาดมีความสูงถึงแปดศอก ก่อนทำโครงร่างของผีตาโขนใหญ่ ผู้ทำจะต้องทำพิธีโดยแต่งขันดอกไม้และเทียน ขันห้าและขันแปด คือ มีดอกไม้และเทียนอย่างละ 5 คู่ และ 8 คู่ ใส่พานหรือขัน กล่าวคำขอขมาและอนุญาตต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อน จึงลงมือทำการทำร่างผีตาโขนใหญ่ใช้สานด้วยตอกไม้ไผ่ปื้นใหญ่ ทำส่วนศรีษะก่อน โดยสานเป็นทรงกลม หาผ้าผืนใหญ่มาหุ้ม แล้วหาวัตถุที่เป็นเส้น ๆ เช่น เส้นของทางมะพร้าวที่ทุบเอาเนื้อออกแล้ว มาติดที่บนศรีษะ สมมุติให้เป็นผมโดยให้ผมผู้หญิงยาวกว่าผมผู้ชาย ใบหน้าสานด้วยตอกไม้ไผ่เป็นวงกลม คล้ายกระด้งฝัดข้าวนำมาผูกติดกับส่วนศรีษะ แล้วหาวัตถุบางอย่างมาทำเป็นรูปริมผีปาก จมูก ตา คิ้ว หู และแต้มด้วยสีให้ดูน่าเกลียดน่ากลัว ใบหน้าผีตาโขนผู้ชายหาอะไรมาทำหนวดเคราด้วย เมื่อมองดูจะได้รู้ว่าคนไหนเป็นชาย คนไหนเป็นหญิง ส่วนลำตัวและแขนก็สานด้วยด้วยไม้ไผ่ ทั้งลำตัวและแขนหุ้มด้วยผ้าผืนใหญ่ เช่น ผ้ามุ้ง ผ้าห่ม ฯลฯ ที่ไม่ใช้แล้ว เย็บคลุมให้มิดชิด ตรงด้านหน้าใต้สะดือลงมา สำหรับผีตาโขนผู้ชายทำอวัยวะเพศชายมาใส่ อาจทำด้วยไม้หรือวัตถุอื่นก็ได้ โดยผูกติดกับลำตัวตอนหน้าใต้บั้นเอวลงมา ส่วนผีตาโขนเพศหญิง ก็ทำอวัยวะเพศของหญิง ขนาดใหญ่ให้สมส่วนกับลำตัว อาจทำด้วยโคนต้นกล้วยหรือวัตถุอื่นก็ได้ แล้วเย็บติดไว้ตรงใต้สะดือเช่นกัน และตรงหน้าอกทั้งสองข้างของผีตาโขนผู้หญิง นำวัตถุมาทำรูปนม จะทำด้วยกะลามะพร้าว ลูกบอลผ่าซีกหรือวัตถุอื่น ๆ ก็ได้ ภายในลำตัวผีตาโขน เอาไม้ไผ่เป็นลำมัดไขว์ผูกติดไว้ สำหรับให้คนยืนข้างในจับยกร่างผีตาโขนเคลื่อนไปได้ และด้านหน้าตอนลำตัว เจาะรู 2 รู ให้คนถือผีตาโขนมองเห็นได้ และใต้ช่องที่ตามองลอด ให้เจาะรูขนาดแขนสอดเข้าออกได้ สำหรับสอดขวดเหล้าหรือสิ่งของเข้าไป เมื่อคนให้เหล้าหรือสิ่งของแก่ผีตาโขนใหญ่ หรือสำหรับใช้มือยื่นลอดออกมา เมื่อมีคนยื่นเหล้าหรือสิ่งของให้คนถือผีตาโขนอยู่ข้างใน