เห็ดขี้ควาย  ( Psilocybe mushroom )

 

 

ลักษณะของเห็ดขี้ควาย

         เห็ดขี้ควายเป็นเห็ดพิษที่ขี้นตามมูลสัตว์  เช่น  มูลควาย  พบได้ทุกภาคของประเทศไทย  มีสีเหลืองซีดคล้ายฟองแห้ง  หมวกเห็ดคล้ายร่ม  ก้านเห็ดมีเยื่อบางๆคล้ายวงแหวน  ครีบเห็ดมีสีน้ำตาลเข้ม  เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  มีชื่อเรียกหลายชื่อ  เช่น  เห็ดเมา  เห็ดมหัศจรรย์  ( magic mushroom )  

 

สารพิษในเห็ดขี้ควาย     

         สารเคมีที่พบในเห็ดขี้ควายมี  2  ชนิด คือ  Psilocybine  และ  Psilocine  สารทั้ง 2  จัดเป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท  1  ตามพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  พ.ศ. 2518  เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเปลี่ยนจาก psilocybine เป็น  psilocine  ที่ทำให้เกิดอาการพิษ คือ  3.5-12 มก. (หรือ 4-8  มก.)  หรือรับประทานเห็ดแห้ง  1-4  กรัม  ซึ่งจะเทียบเท่ากับเห็ด  15-20 ดอก 

         เมื่อ  Psilocybine  เข้าสู่ร่างกายจะถูกเปลี่ยนเป็น  Psilocine  มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทอย่างรุนแรงมีผลต่อจิตใจ  อารมณ์  และพฤติกรรม  ทำให้รู้สึกสนุกสนานอารมณ์เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  ควบคุมตัวเองไม่ได้  มีอาการวิตกกังวล  กระวนกระวาย  ความดันเลือดสูง  เห็นภาพหลอน  หัวใจเต้นเร็ว  มีไข้ร่วมด้วย  และเกิดอาการคลื่นไส้  อาเจียน สับสน  ไม่สามารถลำดับทิศทาง  มีความคิดและอารมณ์เปลี่ยนแปลงคล้าย  LSD  ทั้ง  Psilocybine  และ  Psilocine

 

อาการพิษ

        ภายใน  10-30  นาที  หลังจากรับประทานเห็ดเข้าไป  จะมีอาการกระวนกระวาย  เครียด  มึนงง  เวียนศีรษะ  อ่อนเพลีย  และมักจะหาว  กล้ามเนื้อกระตุก  สั่น  หนาวๆ  ร้อนๆ แขนขาเคลื่อนไหวไม่ได้  ริมฝีปากชา  คลื่นไส้  โดยทั่วไปไม่อาเจียน  ภายใน  30-60  นาที  จะมีอาการผิดปกติของตา  เช่น  เห็นเป็นสีต่างๆ  ขณะที่ปิดตา  ระบบการรับรู้เรื่องเวลาผิดไป  มีอาการเคลิ้มฝัน  และการเปลี่ยนแปลงของอารณ์  เช่น  รู้สึกเศร้า  มีความรู้สึกเหมือนฝัน  และเปลี่ยนบุคลิก  ไม่มีสาธิ  และไม่สามารถแสดงความรู้สึกได้ถูกต้อง  เหงื่อแตก  หาว  น้ำตาไหล  หน้าแดง  ม่านตาขยาย  หัวใจเต้นแรง  ใน  1-2  ชั่วโมง  ความผิดปกติของตาจะเพิ่มมากขึ้น  มีอาการฝันต่างๆ  ซึ่งอาการเหล่านี้จะหายไปใน  2-4  ชั่วโมง  แต่บางรายอาการอาจจะนานถึง  6-8  ชั่วโมง  อาการจะหายไปเองโดยไม่มีอาการค้าง  นอกจากอาจมีอาการปวดหัวหรืออ่อนเพลีย  มีน้อยมากที่พบอาการซิโซฟรีเนีย  ในเด็กอาการที่พบมีม่านตาขยาย  ไข้สูง  โคม่า  และมีอาการชัก

 

 

การรักษา

    1.  ให้  syrup  of  ipecac  หรือล้างท้องภายใน  30  นาที  หลังจากรับประทานเห็ดเข้าไป

    2.  เนื่องจากอาการพิษไม่รุนแรง  โดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องให้การรักษาพิเศษ  ยกเว้นในเด็กควรระวังเรื่องไข้  โคม่า  และชัก

     3.  ในผู้ป่วยที่มีอาการตื่นตระหนก  สับสน  อาจใช้วิธีปลอบใจเช่นเดียวกับคนเมากัญชา

      4.  อาจจำเป็นต้องให้ยาสงบประสาท

 

 

เห็ดขี้ควาย
อ้างอิง

http://www1.oncb.go.th/document/p1-bykind13.htm

 

http://www.fda.moph.go.th/fda-net/HTML/PRODUCT/ADDICT/mushroom.htm

 

http://www.medplant.mahidol.ac.th/tpex/poison/hedkheek.htm

 

http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/health02/11/hed.html