กลอนเตือนใจ

พ่อไม่มีเงินทองจะกองให้

จงตั้งใจพากเพียรเรียนหนังสือ

ใช้วิชาความรู้เป็นคู่มือ

เพื่อยึดถือเอาไว้ใช้เลี้ยงกาย

พ่อกับแม่มีแต่จะแก่เฒ่า

จะเลี้ยงเจ้าเรื่อยไปนั้นอย่าหมาย

ใช้วิชาเลี้ยงตนไปจนตาย

ลูกสบายพ่อกับแม่ก็ชื่นใจ

*** กลอนบทนี้เป็นกลอนที่เตือนใจผมมาตั้งแต่เล็กจนโต เพราะเป็นกลอนที่พ่อกับแม่อยากที่จะเห็นลูกมีอนาคตที่ดี มีความสุข ประสบความสำเร็จทั้งหน้าที่การงานและการเรียน สามารถนำความรู้มาใช้เลี้ยงตนไปจนตาย และตอบแทนพระคุณของพ่อกับแม่เมื่อท่านแก่ชรา ***