โปรแกรม FlipAlbum ได้ติดตั้งไว้ในเครื่องของนักศึกษาแล้ว (ห้อง236)  ในการจัดทำสื่อ e-book ด้วยโปรแกรมดังกล่าว นักศึกษาสามารถทดลองทำด้วยตนเอง โดยศึกษาขั้นตอนง่ายๆจากคู่มือที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ได้เลย  หากมีปัญหาก็สามารถปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความรู้กัน โดยมุ่งเน้นให้สามารถทำงานพื้นฐานให้ได้ก่อน  ส่วนรายละเอียดที่เป็นลูกเล่นต่างๆ ค่อยๆเรียนรู้ไปตามความจำเป็น  สร้างงานที่มีสาระประโยชน์ให้ได้  แล้วจึงค่อยคิดปรุงแต่งให้สวยงามภายหลังก็ได้
    ในเบื้องต้นนี้ควรเรียนรู้เพื่อทำสิ่งต่อไปนี้ให้ได้

  1. การเปิดโปรแกรมเพื่อเริ่มสร้าง e-book

  2. การใส่ข้อมูลที่เป็นข้อความ (Text)

  3. การใส่ข้อมูลที่เป็น ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว และ ไฟล์เสียง

  4. การลบหน้าเอกสาร

  5. การเพิ่มหน้าเอกสาร

  6. การจัดรูปแบบ วางตำแหน่ง องค์ประกอบในแต่ละหน้า

  7. การจัดการปรุงแต่ง ข้อความ และรูปภาพ

  8. การ Save ข้อมูลเพื่อนำไปปรับปรุงเพิ่มเติมได้

  9. การ Save ข้อมูลเพื่อทำเป็นผลงานขั้นสุดท้ายซึ่งแก้ไขไม่ได้แล้ว และนำไปใช้งานได้โดยไม่ต้องมีโปรแกรม FlipAlbum ในเครื่อง