ตัวอย่างคำขวัญยาเสพติด

"ยาเสพติด คือมารร้าย บ่อนทำลายสังคมไทย"

"เลิกสูบ เลิกเสพ ในวันนี้ เพื่อชีวิตที่ดีในวันหน้า"

"ยาเสพติด ทำลายชีวิต สังคมมืดมิด ถ้าคิดติดยา"

"ยาเสพติดคือยาพิษ เสพชีวิตจะวอดวาย"

"ก้าวแรกที่ขึ้นเมรุ เริ่มจากมวนแรกที่คุณสูบ"

"ดูดนมสดจากเต้า มีประโยชน์กว่าดื่มเหล้า สูบบุหรี่"

"ปัญหาสมองเสื่อม เพราะพิษภัยยาเสพติด"

"นึกถึงครอบครัว ก่อนคิดจะลองยา"

"คนใดเป็นทาสยาเสพติด ทั้งเหล้า บุหรี่ ทั้งชีวีไม่เคยแพ้นรก"

"ประเทศไทยจะรุ่งเรือง ถ้าพลเมือง ไม่พึ่งยาเสพติด"

 "อย่าคะนองลองยาเสพติด พลาดเพียงนิดชีวิตพังทลาย "

 "ไม่เสพ ไม่ขาย ไม่ลอง คำนี้ต้องจำขึ้นใจ "

   "ความรักความเข้าใจของครอบครัว นำสิ่งชั่วพ้นจากไป "

    "เด็กรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด "

    "ประเทศไทยจะรุ่งเรือง ถ้าพลเมือง ไม่พึ่งยาเสพติด"

    "วัยรุ่นไทย ห่างไกลยาเสพติด "
    "ยาเสพติดมีพิษร้าย บ่อนทำลายชาติให้ล่มจม "

    "ชีวิตจะย่อยยับ หากคุณรับยาเสพติด "
     "หากคุณรักครอบครัว อย่ามัวเมายาเสพติด "