เมื่อปี 2547  ผู้บันทึกได้เห็นเด็กวัย 3 - 4 ขวบกินเยลลี่ยี่ห้อหนึ่งที่มีถ้วยเป็นกรวยเล็ก  เมื่อเนื้อเยลลี่หมดก็โยนถ้วยทิ้ง  ผู้บันทึกเก็บถ้วยขึ้นมาดูก็เกิดความคิดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ในงานประดิษฐ์ลองดู  แล้วก็ทดลองหลายๆแบบก็ได้ผลเกินคาด และนำผลงานมาฝึกให้นักเรียนช่วงชั้นที่ 3  ชั้นมัธยนศึกษาปีที่ 2 ผลงานเป็นที่พอใจจึงส่งนักเรียนเข้าแข่งขันผลงานทางวิชาการ  สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นดอกไม้  ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทอง 2 ปีซ้อน จึงอยากให้เพื่อนสมาชิกได้ชมผลงานของนักเรียนบ้าง 

   

จะเห็นได้ว่าดอกมัมที่ประดิษฐ์จากถ้วยเยลลี่เมื่อเรานำมาจัดในรูปแบบกระเช้าดูสวยงามไม่แพ้ดอกไม้สด เลยทีเดียว