องค์ประกอบของแผนที่

 

 

1. ชื่อแผนที่ บอกให้ทราบว่าเป็นแผนที่ เรื่องอะไร แสดงอะไร เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์

 

2. ทิศทางในแผนที่ ทิศทาง หมายถึง แนวทางที่ใช้ในการชี้หรือ เล็งสิ่งใด ๆ จากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่ง การกำหนดทิศทาง มีดังนี้

 

 

3. มาตราส่วน คือ อัตราส่วนระหว่างส่วนที่ย่อหรือระยะทางในแผนที่กับระยะทางจริง             ในภูมิประเทศ มาตราส่วนในแผนที่อาจบอกไว้ที่ด้านล่างของแผนที่หรือมุมด้านขวามือของแผนที่
มาตราส่วน มี 3 ชนิด คือ

1. มาตราส่วนแบบกราฟิก

 

2. มาตราส่วนเศษส่วน

3. มาตราส่วนคำพูด

4. ขอบระวางแผนที่

 

ที่มา

http://www.sopon.ac.th/social/kuan/kuan2/sec02p01.html

http://www.kru-aoy.com/map3-1.html

 http://www.bp-smakom.org/BP_School/Social/Map-constitution1.htm