ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด  ตามปีนักษัตร

เกิดปีชวด        มิ่งขวัญอยู่ที่พระธาตุศรีจอมทอง ณ วัดศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

เกิดปีฉลู    มิ่งขวัญอยู่ที่พระธาตุลำปางหลวง ณ วัดลำปางหลวง เกาะคา จังหวัดลำปาง

เกิดปีขาล       มิ่งขวัญอยู่ที่พระธาตุช่อแฮ  ณ วัดช่อแฮ จังหวัดแพร่

เกิดปีเถาะ       มิ่งขวัญอยู่ที่พระธาตุแช่แห้ง  ณ วัดแช่แห้ง  จังหวัดน่าน

เกิดปีมะโรง     มิ่งขวัญอยู่ที่พระธาตุสิงห์  ณ วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่

เกิดปีมะเส็ง     มิ่งขวัญอยู่ที่พระธาตุ  ณ วัดพระเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย

เกิดปีมะเมีย    มิ่งขวัญอยู่ที่พระธาตุตะโก้ง หรือเจดีย์ชเวดากอง  ณ วัดพระธาตุตะโก้ง ประเทศพม่า

เกิดปีมะแม     มิ่งขวัญอยู่ที่พระธาตุดอยสุเทพ  จังหวัดเชียงใหม่

เกิดปีวอก       มิ่งขวัญอยู่ที่พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม

เกิดปีระกา      มิ่งขวัญอยู่ที่พระธาตุหริภุญชัย   ณ  วัดหริภุญชัย  จังหวัดลำพูน

เกิดปีจอ        มิ่งขวัญอยู่ที่พระเจดีย์เกตุแก้ว  วัดเกตุแก้วจุฬามณี  จังหวัดอุทัยธานี

เกิดปีกุน        มิ่งขวัญอยู่ที่พระธาตุดอยตุง  จังหวัดเชียงราย