มีเธอเสมอ ในความรัก นับจากวันแรก ที่รู้จัก จนวันนี้
ขอบคุณที่ดูแลฉัน เป็นอย่างดี รู้สึกโชคดี ที่ชีวิตนี้ ได้มีเธอ
-  -  -  -  -
ขอบคุณ ความห่วงใย ที่ให้มา ขอบคุณ ที่เห็นคุณค่า และรักฉัน
บนหนทาง ..อีกยาวไกล……..  เราจะก้าวไปพร้อมพร้อมกัน
เพราะทุกทุกวัน  ฉันมีเธอเสมอ ….. ในหัวใจ